Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách VUI TRONG DANH GIÊ-XU
Tựa đề: VUI TRONG DANH GIÊ-XU
Bài số: 100
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (Dm)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Vua Jêsus mang đến trong ta bài hát này.
Vua Jêsus mang đến tâm ta bài ca mừng.
Thật một niềm vui sướng chẳng chi dập tắt được.
Tâm thỏa vui mãi luôn hát khen Jêsus chân Chúa.