Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách NGUYỆN TÔN VINH CHÚA
Tựa đề: NGUYỆN TÔN VINH CHÚA
Bài số: 95
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (F)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Nguyện tôn vinh ngợi khen danh Jêsus toàn năng, dùng lời hát chúc tán tạ ơn Chúa.
Nguyện tôn vinh ngợi khen danh Jêsus toàn năng, dùng lời hát chúc tán Ngài trọn đời.
Jêsus hiển vinh lắm thay ai bằng, nguyện ngợi khen tôn vinh danh Chúa.
Nguyện ḷòng con trong sạch thánh khiết muôn bề, nguyện ca chúc hát xướng danh Ngài.