Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách ĐẾN CÙNG CHA
Tựa đề: ĐẾN CÙNG CHA
Bài số: 93
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (F)
Nhịp: 6/8
XEM BẢN NHẠC

Cùng đến với Chúa Cha từ ái, Cứu Chúa của tình yêu ngập tràn bao phước hạnh.
Cùng đến với Chúa Cha từ ái, Cứu Chúa ban niềm vui, sống trong an bình.
Dâng Chúa khúc thiên ca, lòng nguyện yêu kính Ngài.
Danh thánh Chúa ban cho trở nên con Ngài.