Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách CHÚC TÔN THIÊN CHÚA CAO VỜI
Tựa đề: CHÚC TÔN THIÊN CHÚA CAO VỜI
Bài số: 92
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (F)
Nhịp: 6/8
XEM BẢN NHẠC

1. Cùng nhau dâng lên Thiên Chúa ca khúc chúc tôn từ tấm lòng.
Bài ca tạ ơn Thiên Chúa trong ánh mai mỗi ngày hãy ca mừng.
Trời cao đại dương xanh biếc, ghi dấu công ơn Ngài sáng tạo.
Ngàn sao lung linh rực sáng, minh chứng cho công trình của tay Ngài.
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Chúc tôn Thiên Chúa cao vời. Ha-lê-lu-gia!

2. Cùng nhau dâng lên Thiên Chúa ca khúc chúc tôn từ tấm lòng.
Bài ca tạ ơn Thiên Chúa, tâm thỏa vui, hy vọng vững tin Ngài.
Trời cao đồng thanh ca chúc Thiên Chúa hiển vinh trên khắp trần.
Lòng con hòa theo câu hát loan báo tin cứu ân khắp muôn người.
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Chúc tôn Thiên Chúa cao vời. Ha-lê-lu-gia!