Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách MAU CÙNG ĐẾN TÔN THỜ CHÚA
Tựa đề: MAU CÙNG ĐẾN TÔN THỜ CHÚA
Bài số: 90
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (D)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

1. Mau cùng nhau đến tôn thờ Chúa ta, nào cùng nhau chúc tôn Ngài Đấng oai quyền.
Sẽ đến lúc thế giới xưng nhận Jêsus chân thần, khắp đất sẽ cúi xuống tôn thờ Cha.
Ai khiêm nhu hân hoan nghênh đón Chúa vô lòng, vui hưởng thiên đàng Ngài ban.

2. Mau cùng nhau đến tôn thờ Chúa ta, nào cùng nhau đến tôn thờ Chúa Vua đời đời.
Sẽ đến lúc thế giới xưng nhận Jêsus chân thần, khắp đất sẽ cúi xuống tôn thờ Cha.
Ai khiêm nhu hân hoan nghênh đón Chúa vô lòng, vui hưởng thiên đàng Ngài ban.