Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách CA NGỢI CHÚA TÔI
Tựa đề: CA NGỢI CHÚA TÔI
Bài số: 81
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (D)
Nhịp: 3/4
XEM BẢN NHẠC

Hỡi Cứu Chúa, Cứu Chúa Jêsus tôi. Cất tiếng hát chúc tán Jêsus tôi.
Ca không thôi dâng lên trọn đời sống.
Chúa tôi cao đẹp không có chi so bằng tôi nói không nên lời.
Vì yêu thương tôi Jêsus đã xả thân, tình yêu trần gian đâu dám so kịp nào.
Trời cao biển lớn Jêsus yêu tôi hơn. Lòng tôi say sưa ca khen Ngài không thôi.