Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách NHƯNG TRƯỚC HẾT
Tựa đề: NHƯNG TRƯỚC HẾT
Bài số: 76
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (F)
Nhịp: 2/2
XEM BẢN NHẠC

Nhưng trước hết con hãy tìm kiếm Chúa,
cùng với công nghĩa Cha.
Ngài sẽ chu cấp tất cả mọi điều cần thiết.
Ha-lê-lu, Ha-lê-lu-gia.