Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách DÂNG LÊN VUA THÁNH
Tựa đề: DÂNG LÊN VUA THÁNH
Bài số: 73
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (C)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Dâng lên Vua Thánh muôn ngàn lời tạ ơn tôn vinh chúng con dâng Ngài tiếng ca, dâng Ngài tiếng ca.
Dâng lên Vua Thánh muôn ngàn lời tạ ơn tôn vinh chúng con dâng Ngài tiếng ca, dâng Ngài tiếng ca.
Dâng vinh quang và chúc tán Vua Jêsus quyền năng thay, Jêsus Thánh danh Chúa trên mọi danh.