Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH
Tựa đề: CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH
Bài số: 72
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (Am)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Mừng vui hân hoan ca hát vang trời, tung hô chúc tôn dâng Vua Jêsus.
Lòng luôn xin trao tâm trí cho Ngài ôi Jêsus tuyệt vời.
Thật Ngài là Đấng yêu thương ở giữa nhân loại quyền năng thay danh Ngài.
Bài ca chúc tôn Ngài, Jêsus Đấng cứu chuộc.
Bên nhau hát tôn thờ, vui thay hiến dâng Ngài.