Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách LỜI TẠ ƠN CHÚA
Tựa đề: LỜI TẠ ƠN CHÚA
Bài số: 71
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (A)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Con xin dâng lên lời tạ ơn Chúa ban ơn yêu thương tràn muôn lối.
Đành cam hy sinh thân báu của Ngài chịu hình thay thế người.
Đem an vui cho mọi dân trên đất, ôi ơn cao sâu Ngài khôn xiết.
Lòng con dâng lên Cha cao quý ngàn lời cảm tạ ơn Thiên Chúa.

Ôi tình yêu của Ngài bao la mênh mông lai láng tuôn tràn.
Nguyện môi con hát vang tôn vinh Jêsus khắp nơi,
truyền rao ơn thứ tha cho muôn dân đang đau đớn thất vọng.
Trọn đời con kính dâng Jêsus.