Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách HÃY ĐẾN VỚI NGÀI
Tựa đề: HÃY ĐẾN VỚI NGÀI
Bài số: 69
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (F)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Hãy đến với Ngài, muôn muôn người yêu Chúa.
Hãy hát tôn vinh, ca tụng danh Thánh.
Đưa tay cao lên, trong nơi đền thờ thánh.
Hãy ngợi khen Chúa, Ngài là Vua của ta.