Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
Tựa đề: QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
Bài số: 68
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (D)
Nhịp: 3/4
XEM BẢN NHẠC

Tôi sẽ đến trước ngai Vua và quỳ nơi chân Jêsus, tại trước mắt Chúa có tất cả vui mừng.
Vì thật không ai, quả thật không ai đáng đem so với Ngài.
Lòng tôi vui thay khi tôi tôn thờ Ngài nay.