Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách LẠY CHA YÊU THƯƠNG
Tựa đề: LẠY CHA YÊU THƯƠNG
Bài số: 67
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (F)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Lạy Cha yêu thương, lòng con yêu kính Chúa.
Lời hát con dâng Chúa muôn đời cao vời.
Lạy Cha yêu thương lòng con vang tiếng hát.
Nguyện lời ca chúng con dâng lên Ngài đẹp ý Cha.