Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Tuyển tập Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

THÁNH CA ONLINE chân thành cảm ơn Anh Điểu Tuấn đã cho phép sử dụng Tuyển Tập Bài Hát Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu. 
Mọi nhu cầu cần có quyển bài hát này xin liên hệ trực tiếp với anh Điểu Tuấn.

  • Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
  • Điện thoại: 08-3726-7172


Bài số:101 - CHÚA VINH HIỂN

Bài số:102 - XIN CHA BAN CHO THÊM DẦU

Bài số:103 - NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số:104 - TÔN VINH CHÚA

Bài số:105 - THỜ TÔN CHÚA NHÂN TỪ

Bài số:106 - CÙNG CHÚC TÔN NGÀI

Bài số:107 - HÁT NHƯ ĐA-VÍT

Bài số:108 - CHÚA BAN BÌNH AN

Bài số:109 - PHỤC HƯNG

Bài số:110 - ĐỨC THÁNH LINH

Bài số:111 - LỜI KHẨN NGUYỆN

Bài số:112 - TÂM HỒN TRONG TRẮNG

Bài số:113 - BÀI CA ĂN NĂN

Bài số:114 - XIN THẦN LINH CHÚA ĐẾN

Bài số:115 - BÀI CA NGUYỆN CẦU

Bài số:116 - CẦU XIN CHA ĐỔI LÒNG

Bài số:117 - XIN THA THỨ

Bài số:118 - DÂNG HIẾN

Bài số:119 - XIN TẨY SẠCH LÒNG CON

Bài số:120 - XIN THÁNH LINH PHỤC HƯNG

Bài số:121 - NĂNG QUYỀN TÌNH YÊU

Bài số:122 - DÂNG TRỌN CHO GIÊ-XU

Bài số:123 - KHÔNG AI NGOÀI CHÚA

Bài số:124 - BÀI CA TÂM LINH

Bài số:125 - GẦN CHÚA HƠN

Bài số:126 - NGƯỜI TÔI YÊU MẾN

Bài số:127 - TRUYỀN RAO DANH THÁNH

Bài số:128 - QUYẾT RAO TIN LÀNH

Bài số:129 - BƯỚC TRONG ĐƯỜNG CHÚA

Bài số:130 - BIẾT GIÊ-XU VÀ TRUYỀN BÁ DANH NGÀI

Bài số:131 - TUỔI XUÂN DÂNG CHÚA

Bài số:132 - CA KHEN ƠN GIÊ-XU

Bài số:133 - CON YÊU NGÀI

Bài số:134 - LÊN ĐƯỜNG

Bài số:135 - SỐNG HẦU VIỆC

Bài số:136 - ĐẾN VỚI CHÚA TAY TRẮNG THÔI SAO?

Bài số:137 - GIÊ-XU CHỌN TÔI

Bài số:138 - TIẾN BƯỚC VỚI CHÚA

Bài số:139 - BÀI HÁT SAI ĐI

Bài số:140 - BỞI THẦN TA

Bài số:141 - CHA KÍNH YÊU

Bài số:142 - TÔI ƯỚC MƠ LÀ VIÊN THAN HỒNG

Bài số:143 - LÊN ĐƯỜNG ĐI

Bài số:144 - XIN CHÚA SAI TÔI

Bài số:145 - DÂNG CHÚA ĐỜI CON

Bài số:146 - NGÀI BAN CHO THÊM ƠN

Bài số:147 - ƠN CHÚA DẪY ĐẦY

Bài số:148 - HÃY ĐI CHÚA ĐANG GỌI

Bài số:149 - MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

Bài số:150 - NGUYỆN ĐƯA DẮT BAO NGƯỜI ĐẾN NGÀI

Bài số:151 - TÂM GIAO VỚI GIÊ-XU

Bài số:152 - LỜI NGUYỆN

Bài số:153 - XÂY DỰNG HẰNG NGÀY

Bài số:154 - DÂNG CHÚA

Bài số:155 - ĐỜI CON

Bài số:156 - MƠ ƯỚC HẦU VIỆC CHÚA

Bài số:157 - THEO CHÚA

Bài số:158 - XIN NGỰ TÂM CON

Bài số:159 - LỜI CHÚA

Bài số:160 - LÒNG NGUYỆN THEO GIÊ-XU

Bài số:161 - DÂNG LÊN CHÚA CHÍNH CON

Bài số:162 - SẴN LÒNG HẦU VIỆC

Bài số:163 - NHƯ Ý CHA

Bài số:164 - LỜI NGUYỆN CẦU

Bài số:165 - UYẾT ĐEM CHIÊN LẠC TRỞ VỀ

Bài số:166 - YÊU TA CHĂNG?

Bài số:167 - XIN CHO ĐI ĐƯỜNG NGÀI

Bài số:168 - SẴN SÀNG

Bài số:169 - GẦN BÊN CHÚA CÀNG HƠON

Bài số:170 - BÊN CHÚA NHÂN HIỀN

Bài số:171 - CHÚA LUÔN MỞ LỐI

Bài số:172 - CHÚA SỐNG TRONG TÔI

Bài số:173 - ĐỒNG HÀNH

Bài số:174 - SUY TƯ BÊN CHÚA

Bài số:175 - BÊN TÔI LÀ CHÚA GIÊ-XU

Bài số:176 - BÌNH AN TRONG GIÊ-XU

Bài số:177 - BƯỚI VỚI CHÚA YÊU THƯƠNG

Bài số:178 - TÌNH YÊU BỀN VỮNG

Bài số:179 - CẢM TẠ CHÚA

Bài số:180 - CÙNG TIẾN BƯỚC

Bài số:181 - CHIM HOA VÀ NGƯỜI

Bài số:182 - CHÍNH GIÊ-XU

Bài số:183 - THỎA LÒNG

Bài số:184 - VINH QUANG HA-LÊ-LU-GIA

Bài số:185 - BÀI CA CẢM TẠ

Bài số:186 - MỘT NGÀY TƯƠI MỚI

Bài số:187 - TÌNH ÁI CHÚA TÔI

Bài số:188 - LÀM CON VUA THÁNH

Bài số:189 - NGUỒN HY VỌNG CỦA CON

Bài số:190 - ƠN LẠ LÙNG

Bài số:191 - PHÚT SUY NIỆM

Bài số:192 - ĐẶT NIỀM TIN NƠI CHÚA

Bài số:193 - TRONG CHA

Bài số:194 - HÃY ĐẾM CÁC PHƯỚC ƠN CHÚA BAN

Bài số:195 - CHÚA ĐEM AN VUI CHO TÔI

Bài số:196 - LỜI NGUYỆN KÍNH YÊU

Bài số:197 - BÀN TAY MANG DẤU ĐINH

Bài số:198 - Ý NGHĨA CUỐC SỐNG

Bài số:199 - NGÀI LÀ MUÔN NHU CẦU TÔI

Bài số:200 - VUI BÊN CHÚA