Giải thích từ ngữ


Tuyển tập Thánh Ca Tin Lành Việt Nam

Bài số:1 - Cúi Xin Vua Thánh Ngự Lai

Bài số:2 - Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Bài số:3 - Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

Bài số:4 - Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài

Bài số:5 - Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Bài số:6 - Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Bài số:7 - Ca Cảm Tạ

Bài số:8 - Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền

Bài số:9 - Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối

Bài số:10 - Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Bài số:11 - Ngợi Khen Cứu Chúa

Bài số:12 - Đẹp Thay Trán Chúa

Bài số:13 - Jesus Đẹp Thay

Bài số:14 - Danh Jesus

Bài số:15 - Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Bài số:16 - Danh Chúa Jesus

Bài số:17 - Tôn Vinh Chúa Linh Năng

Bài số:18 - Danh Yêu Quí

Bài số:19 - Tôn Vinh Chúa Tôi

Bài số:20 - Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời

Bài số:21 - Cứu Chúa Siêu Việt

Bài số:22 - Ta Bước Lên Si-ôn

Bài số:23 - Tôn Vinh Chân Thần

Bài số:24 - Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Bài số:25 - Tôn Vinh Cha

Bài số:26 - Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Bài số:27 - Xin Ba Ngôi Nghe Lời Cầu Nguyện

Bài số:28 - Phước Nguyên Từ Trời Xin Chảy Vào Lòng

Bài số:29 - Bánh Trường Sanh

Bài số:30 - Tán Mỹ Chúa Trước Khi Lễ Chung

Bài số:31 - Vàng Rực Thiên Không Ánh Mai

Bài số:32 - Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài

Bài số:33 - Dương Quang Tâm Hồn

Bài số:34 - Ngày Gần Tàn Rồi

Bài số:35 - Nguyền Đêm Nay Christ Ban Phước

Bài số:36 - Bóng Xế Sắp Khuất

Bài số:37 - Ngày Nghỉ Phước Hạnh

Bài số:38 - Tuần Vừa Qua

Bài số:39 - Tôn Vinh Ba Ngôi

Bài số:40 - Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!

Bài số:41 - Chúa, Bức Thành Kiên Cố Ta

Bài số:42 - Tình Yêu Chúa Khôn Suy Lường

Bài số:43 - Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay

Bài số:44 - Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi

Bài số:45 - Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm

Bài số:46 - Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi

Bài số:47 - Chúa Giấu Tôi

Bài số:48 - Nương Mình Trong Cánh Chúa

Bài số:49 - Chúa Sẽ Lo Toan

Bài số:50 - Nguyền Đưa Tôi Đi

Bài số:51 - Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi Trọn Đường

Bài số:52 - Quanh Đêm Luôn Ngày

Bài số:53 - Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát

Bài số:54 - Phước Cho Nhân Loại

Bài số:55 - Hỡi Môn Đồ Trung Tín

Bài số:56 - Kỷ Nguyên Thanh-Bình

Bài số:57 - Kíp Đến Tôn Thờ

Bài số:58 - Nằm Yên Trong Máng Chiên

Bài số:59 - Đêm Yên Lặng

Bài số:60 - Thoạt Đến Đêm Nọ

Bài số:61 - Ô! Bết-lê-hem Ấp Nhỏ!

Bài số:62 - Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh

Bài số:63 - Không Chỗ Trong Quán

Bài số:64 - Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy

Bài số:65 - Hô-sa-na!

Bài số:66 - Đêm Thánh

Bài số:67 - Mục Tử Thức Giữ Chiên

Bài số:68 - Đêm Chúa Trời Ban Ơn Lành

Bài số:69 - Thiên Sứ Báo Tin Chúa Lâm Phàm

Bài số:70 - Đấng Thánh Lâm Phàm

Bài số:71 - Ngợi Con Thánh

Bài số:72 - Thiên Đàng Chung Vui

Bài số:73 - Nô-ên Đầu Tiên

Bài số:74 - Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca

Bài số:75 - Nô-ên Đêm Vui Thoả

Bài số:76 - Jesus Không Đổi Dời

Bài số:77 - Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời

Bài số:78 - Vua Yêu Thương Chăn Giữ Tôi

Bài số:79 - Tình Thương Lớn Lao

Bài số:80 - Chẳng Có Ai Như Jesus

Bài số:81 - Hoa Huệ Trong Trũng

Bài số:82 - Cung Điện Bằng Ngà

Bài số:83 - Jesus Christ Đến

Bài số:84 - Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jesus

Bài số:85 - Một Ngày!

Bài số:86 - Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng

Bài số:87 - Kìa, Chín Mươi Chín Chiên

Bài số:88 - Đường Đến Gô-gô-tha

Bài số:89 - Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve

Bài số:90 - Kìa, Xem Ngọn Đồi Xanh

Bài số:91 - Thống Khổ Nhân

Bài số:92 - Ta Hi Sinh Vì Con

Bài số:93 - Nhìn Cây Thập Tự

Bài số:94 - Tôi Thấy Đấng Treo Trên Thập Tự

Bài số:95 - Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá

Bài số:96 - Ghết-sê-ma-nê

Bài số:97 - Vì Tội Nhân Jesus Chết

Bài số:98 - Thánh Thủ

Bài số:99 - Xong Rồi!

Bài số:100 - Chúa Mang Thập Hình