Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Tuyển tập Thánh Ca Tin Lành Bắc Mỹ

Bài số:401 - Nơi Gô-gô-tha

Bài số:402 - Vinh Danh Chúa

Bài số:403 - Con Sông Thanh Tẩy

Bài số:404 - Ánh Thái Dương

Bài số:405 - Từ Lúc Được Cứu

Bài số:406 - Ái Từ Chúa

Bài số:407 - Khi Jêsus Qua

Bài số:408 - Chuyện Tôi Thích Xướng Ca

Bài số:409 - Tình Yêu Trời

Bài số:410 - Tôi Không Cô Đơn

Bài số:411 - Tận Trong Tâm Hồn

Bài số:412 - Vinh Quang Trời

Bài số:413 - Chính Jêsus

Bài số:414 - Ánh Sáng Thế Giới

Bài số:415 - Con Chiên Lạc

Bài số:416 - Vui Đón Tội Nhân

Bài số:417 - Lời Kêu Gọi

Bài số:418 - Chúa Yêu Thiết Tha

Bài số:419 - Chỉ Tin Nơi Chúa

Bài số:420 - Cuộc Đời Ngắn Ngủi

Bài số:421 - Tâm Linh Trong Trắng

Bài số:422 - Lời Mời

Bài số:423 - Đến Theo Jêsus

Bài số:424 - Đến Với Chiên Con

Bài số:425 - Cửa Cứu Rỗi

Bài số:426 - Quyền Trong Huyết

Bài số:427 - Huyết Chiên Con

Bài số:428 - Cứu Chúa Kỳ Diệu

Bài số:429 - Ca Ngợi Thập Tự

Bài số:430 - Ngươi Yêu Ta Chăng?

Bài số:431 - Danh Lạ Lùng

Bài số:432 - Gọi Kẻ Nhọc Nhằn

Bài số:433 - Cầu Nguyện Cho Anh

Bài số:434 - Xin Chúa Sai Tôi

Bài số:435 - Hãy Theo Ta

Bài số:436 - Mong Bạn Quay Về

Bài số:437 - Chúa Yêu Thế Gian

Bài số:438 - Trở Về

Bài số:439 - Vì Tội Tôi

Bài số:440 - Tiếng Chúa

Bài số:441 - Nguồn Tình Yêu

Bài số:442 - Về Gấp Lên

Bài số:443 - Chiên Lạc Trở Về

Bài số:444 - Loan Tin Mừng

Bài số:445 - Yêu Là Khi

Bài số:446 - Đưa Người Đến Chúa

Bài số:447 - Mảnh Đất Quê Hương

Bài số:448 - Xin Cha Dẫn Đưa

Bài số:449 - Lúc Anh Nguyện Cầu

Bài số:450 - Xin Chúa Ở Bên Con

Bài số:451 - Ca Khúc Xanh

Bài số:452 - Tôn Thờ Cha Thánh

Bài số:453 - Dâng Cha Đóa Hoa Lòng

Bài số:454 - Ngợi Ca Ơn Thương Xót

Bài số:455 - Nhìn Lên Cha Thánh

Bài số:456 - Ơn Yêu Thương Từ Cha

Bài số:457 - Chúc Tôn Chúa

Bài số:458 - Thành Kính Ca Ngợi

Bài số:459 - Lời Tạ Ơn

Bài số:460 - Tôn Vinh Danh Chúa

Bài số:461 - Lạy Cha Yêu Thương

Bài số:462 - Hô-sa-na

Bài số:463 - Dâng Lời Tán Dương

Bài số:464 - Dâng Lên Cha

Bài số:465 - Trong Giây Phút Này

Bài số:466 - Chúa Oai Quyền

Bài số:467 - Dâng Hiến

Bài số:468 - Ca Ngợi Chúa

Bài số:469 - Vinh Quang Rạng Ngời

Bài số:470 - Lời Con Ca Tụng

Bài số:471 - Hướng Lên Chúa

Bài số:472 - Cha Cao Quí

Bài số:473 - Tình Yêu Muôn Thu

Bài số:474 - Dâng Lời Suy Tôn

Bài số:475 - Thi Thiên 86

Bài số:476 - Hát Ha-lê-lu-gia

Bài số:477 - Lời Nguyện Kính Yêu

Bài số:478 - Nơi Ẩn Trú Muôn Đời

Bài số:479 - Dâng Lời Cảm Tạ

Bài số:480 - Này Anh Thấy Không

Bài số:481 - Phút Suy Tư

Bài số:482 - Đồi Vắng

Bài số:483 - Dâng Trọn Cho Jêsus

Bài số:484 - Mừng Xuân

Bài số:485 - Chuyện Giáng Sinh

Bài số:486 - Niềm Vui

Bài số:487 - Xuân Đến Bên Nhà

Bài số:488 - Hãy Tin, Đừng Sợ!

Bài số:489 - Tiếng Gõ Cửa

Bài số:490 - Khi Chúa Yên Lặng Nhìn

Bài số:491 - Dù Mai Sau

Bài số:492 - Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa

Bài số:493 - Lời Nguyện Chiều

Bài số:494 - Thi Thiên 90

Bài số:495 - Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Bài số:496 - Bên Cha

Bài số:510 - Jêsus Bên Tôi

Bài số:509 - Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh

Bài số:507 - Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

Bài số:508 - Vững Bước Đi Trên Khổ Đau