Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Tuyển tập Thánh Ca Tin Lành Bắc Mỹ

Bài số:301 - Đi Từng Bước

Bài số:302 - Dương Quang Thiên Quốc

Bài số:303 - Bàn Tay Mang Dấu Dinh

Bài số:304 - Ngài Cứu Tôi

Bài số:305 - Về Nhà Chúa

Bài số:306 - Mỗi Quãng Đường

Bài số:307 - Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Bài số:308 - Đi Với Jêsus

Bài số:309 - Trên Đồi Hoàng Hôn

Bài số:310 - Đường Lối Chúa

Bài số:311 - Quê Hương Thiên Quốc

Bài số:312 - Nguyện Theo Jêsus

Bài số:313 - Tình Yêu Vững Bền

Bài số:314 - Nguyền Theo Bước Chân Người

Bài số:315 - Chúa Hằng Chăn Giữ

Bài số:316 - Tiến Bước Với Chúa

Bài số:317 - Chúa Đang Gọi

Bài số:318 - Phúc Âm Muôn Thuở

Bài số:319 - Thắng Nhờ Đức Tin

Bài số:320 - Ngắm Jêsus

Bài số:321 - Tinh Binh Jêsus

Bài số:322 - Hư Không

Bài số:323 - Tinh Binh Thập Tự

Bài số:324 - Sẵn Sàng

Bài số:325 - Tại Trận Tiền

Bài số:326 - Trung, Thành, Tín, Nghĩa

Bài số:327 - Sức Lực Từ Chúa

Bài số:328 - Vẹn Lòng Trung Tín

Bài số:329 - Chọn Đứng Bên Ngài

Bài số:330 - Khi Bình Minh Đến

Bài số:331 - Đời Con

Bài số:332 - Có Gì Dâng Chúa

Bài số:333 - Con Hứa Theo Ngài

Bài số:334 - Khi Ban Mai Đến

Bài số:335 - Chúa Với Tôi

Bài số:336 - Nào Đi Lên

Bài số:337 - Bàn Tay Dâng Lên

Bài số:338 - Triều Thiên Vinh Hiển

Bài số:339 - Mặt Đối Mặt

Bài số:340 - Niềm Vinh Hạnh

Bài số:341 - Bên Kia Hoàng Hôn

Bài số:342 - Giờ Xướng Danh

Bài số:343 - Qua Đời Sẽ Đến Đâu?

Bài số:344 - Bất Dạ Thành

Bài số:345 - Chung Nhóm Ở Thiên Hà

Bài số:346 - Miền Vinh Hiển

Bài số:347 - Nơi Vĩnh Phúc

Bài số:348 - Khúc Thiên Ca

Bài số:349 - Làm Con Vua Thánh

Bài số:350 - Vương Quốc Rạng Ngời

Bài số:351 - Lòng Yêu Giáo Hội

Bài số:352 - Nền Hội Thánh

Bài số:353 - Chúa Duy Nhất

Bài số:354 - Đồng Cỏ Thiên Thượng

Bài số:355 - Cùng Họp Nhau

Bài số:356 - Quây Quần Bên Chúa

Bài số:357 - Bài Ca Hiệp Nhất

Bài số:358 - Lời Chúa Vững Lập

Bài số:359 - Lời Cha

Bài số:360 - Lời Dịu Dàng

Bài số:361 - Âm Nhạc Kinh Thánh

Bài số:362 - Xin Chúa Mở Mắt

Bài số:363 - Chúa Là Vầng Đá

Bài số:364 - Lời Chúa.

Bài số:365 - Lắng Nghe Tiếng Chúa

Bài số:366 - Ngày Vui

Bài số:367 - Viên Ngọc Đẹp

Bài số:368 - Chúc Mừng Hôn Lễ

Bài số:369 - Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa

Bài số:370 - Tiệc Thánh

Bài số:371 - Khúc Tình Ca Ngày Cưới

Bài số:372 - Bài Cầu Nguyện Chung

Bài số:373 - Chúa Ban Thêm Ơn

Bài số:374 - Thập Tự Xưa

Bài số:375 - Nhà Trên Trời

Bài số:376 - Đấng Chăn Lành

Bài số:377 - Em Dầu Nhỏ

Bài số:378 - Lòng Em Vui

Bài số:379 - Một Tia Sáng

Bài số:380 - Châu Báu Vua Jêsus

Bài số:381 - Ca Khúc Thanh Xuân

Bài số:382 - Ánh Sáng Cho Đời

Bài số:383 - Chúa Vinh Quang

Bài số:384 - Đêm Đến

Bài số:385 - Gánh Lúa Về

Bài số:386 - Ca Khúc Bình An

Bài số:387 - Ánh Sáng Hải Đăng

Bài số:388 - Đưa Về Chúa

Bài số:389 - Rao Tin Lành

Bài số:390 - Xin Chúa Sai Con

Bài số:391 - Rao Phúc Âm

Bài số:392 - Đổi Mới Tâm Tôi

Bài số:393 - Mong Làm Nguồn Phước

Bài số:394 - Jêsus Cứu Tôi

Bài số:395 - Ánh Sáng Phúc Âm

Bài số:396 - Hoa Huệ Trong Trũng

Bài số:397 - Nhờ Huyết Chúa

Bài số:398 - Ngợi Ca Cứu Chúa

Bài số:399 - Đau Thương Tan Biến

Bài số:400 - Bây Giờ Tôi Tin