Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Tuyển tập Thánh Ca Tin Lành Bắc Mỹ

Bài số:201 - Con Thuộc Về Ta

Bài số:202 - Thà Có Jêsus

Bài số:203 - Giờ Dịu Êm

Bài số:204 - Giờ Thánh

Bài số:205 - Jêsus Là Bạn Thật

Bài số:206 - Xin Dừng Chân

Bài số:207 - Cần Chúa Luôn

Bài số:208 - Thưa Với Jêsus

Bài số:209 - Buổi Mai Với Jêsus

Bài số:210 - Xin Vào Tâm Hồn

Bài số:211 - Phục Hưng Tâm Hồn

Bài số:212 - Tôn Vinh Chúa Chí Tôn

Bài số:213 - Ra Khơi

Bài số:214 - Tâm Hồn Bùng Cháy

Bài số:215 - Cung Hiến Cuộc Đời

Bài số:216 - Chính Ngài

Bài số:217 - Tận Hiến

Bài số:218 - Tiếng Chúa Hướng Dẫn

Bài số:219 - Theo Ý Chúa

Bài số:220 - Lại Gần Hơn

Bài số:221 - Dâng Chúa Thủy Chung

Bài số:222 - Chốn Cao Hơn

Bài số:223 - Ước Ao Nhìn Jêsus

Bài số:224 - Đến Theo Chúa

Bài số:225 - Cơn Mưa Phước Lành

Bài số:226 - Chờ Mong Thiên Ân

Bài số:227 - Sống Cho Chúa

Bài số:228 - Khi Chúa Vô Lòng

Bài số:229 - Theo Ý Cha

Bài số:230 - Biết Chúa Tận Tường

Bài số:231 - Danh Y Độc Nhất

Bài số:232 - Bình An Diệu Kỳ

Bài số:233 - Dâng Điều Tốt Nhất

Bài số:234 - Tận Hiến Cho Chúa

Bài số:235 - Nhìn Vua Vinh Hiển

Bài số:236 - Vâng Theo Chúa

Bài số:237 - Tất Cả Cho Jêsus

Bài số:238 - Trông Mong Thiên Ân

Bài số:239 - Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Bài số:240 - Gần Lòng Từ Ái

Bài số:241 - Đến Bên Dòng Sông

Bài số:242 - Khát Khao Dòng Nước

Bài số:243 - Luyện Lòng Con

Bài số:244 - Xin Mở Mắt Chúng Con

Bài số:245 - Như Ý Cha

Bài số:246 - Chốn Nương Thân

Bài số:247 - Tâm Hồn Trong Trắng

Bài số:248 - Khi Chúa Chinh Phục Tôi

Bài số:249 - Nương Cánh Chúa

Bài số:250 - Dựa Trên Lời Hứa

Bài số:251 - Vầng Đá Muôn Đời

Bài số:252 - Gần Chúa Hơn

Bài số:253 - Gần Thập Tự

Bài số:254 - Chúa Yêu Thương Tôi

Bài số:255 - Tin Cậy Vâng Lời

Bài số:256 - Tôi Biết Đấng Tôi Tin

Bài số:257 - Chúa Nắm Tôi

Bài số:258 - Chiếc Neo Vững Chắc

Bài số:259 - Đừng Sợ

Bài số:260 - Nương Trên Jêsus

Bài số:261 - Tin Cậy Chúa Jêsus

Bài số:262 - Hốc Đá Vững An

Bài số:263 - Trao Cho Chúa

Bài số:264 - Lo Gì

Bài số:265 - Dòng Sông Thái An

Bài số:266 - Nơi Ẩn Nấp Lúc Phong Ba

Bài số:267 - Không Ai Bằng Chúa

Bài số:268 - Cánh Vĩnh Sinh

Bài số:269 - Đi Đường Ngài

Bài số:270 - Chúa Là Tất Cả

Bài số:271 - Lòng Cứ Yên Lặng

Bài số:272 - Cứu Chúa Siêu Việt

Bài số:273 - Chúa Che Giấu Tôi

Bài số:274 - Luôn Mỗi Phút

Bài số:275 - Xin Chúa Dẫn Dắt

Bài số:276 - Chúa Sẽ Lo Toan

Bài số:277 - Dòng Bình Tịnh

Bài số:278 - Nguồn An Bình

Bài số:279 - Chúa Hướng Dẫn

Bài số:280 - Lời Hứa Quí Báu

Bài số:281 - Chúa Ở Bên Tôi

Bài số:282 - Chúa Dìu Dắt Tôi

Bài số:283 - Chúa Nhớ Đến Tôi

Bài số:284 - Chúa Biết Từng Cánh Chim

Bài số:285 - Người Chăn Dẫn Dắt

Bài số:286 - Xin Dắt Đưa Tôi

Bài số:287 - Bên Kia Bóng Mờ

Bài số:288 - Đấng Chăn Hồn Tôi

Bài số:289 - Bên Tôi Là Chúa Jêsus

Bài số:290 - Đi Với Chúa

Bài số:291 - Trước Rạng Đông

Bài số:292 - Danh Quí Trọng

Bài số:293 - An Tâm Bên Chúa

Bài số:294 - Xin Sống Cho Chúa Jêsus

Bài số:295 - Ngài Biết Rõ

Bài số:296 - Chúa Dẫn Đưa Tôi

Bài số:297 - Chim, Hoa Và Người

Bài số:298 - Chúa Hiểu Tâm Trạng

Bài số:299 - Bước Lên Si-ôn

Bài số:300 - Tội Lỗi Cất Xa