Giải thích từ ngữ

X

Bìa của Xin Ba Ngôi Nghe Lời Cầu Nguyện

Xin Ba Ngôi Nghe Lời Cầu Nguyện

Bài số: 27
XEM BẢN NHẠC   Ba Ngôi hỡi, xin nghe tôi cầuNguyện Đức Ch
Bìa của Xong Rồi!

Xong Rồi!

Bài số: 99
XEM BẢN NHẠC   1. Lời ân điển với yêu thương chan hòaDộ
Bìa của Xa Xa Trên Ngọn Núi

Xa Xa Trên Ngọn Núi

Bài số: 123
XEM BẢN NHẠC   1. Xa xa trên ngọn núi miền đông kiaDương qu
Bìa của Xin Thánh Linh Ngự Vào Lòng

Xin Thánh Linh Ngự Vào Lòng

Bài số: 139
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa Thánh Linh, con cúi xin Ngài,Ngự vào l
Bìa của Xin Thánh Linh Giáng Vô Tâm Tôi

Xin Thánh Linh Giáng Vô Tâm Tôi

Bài số: 142
XEM BẢN NHẠC   1. Nay tôi xin Thánh Linh giáng vô lòng đầy tr
Bìa của Xin Linh Giê-hô-va

Xin Linh Giê-hô-va

Bài số: 144
XEM BẢN NHẠC   Xin Linh Giê-hô-va muôn thuở đến ngự tâm đ
Bìa của Xem Ơn Vô Lượng

Xem Ơn Vô Lượng

Bài số: 189
XEM BẢN NHẠC   Xem ơn vô lượng vô biênƠn từ Cứu Chúa ph
Bìa của Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn

Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn

Bài số: 241
XEM BẢN NHẠC   1. Nghe tiếng Jêsus tuyên, yêu mến tôi vẹn t
Bìa của Xin Thần Linh Cảm Hóa

Xin Thần Linh Cảm Hóa

Bài số: 257
XEM BẢN NHẠC   1. Bầy chiên cùng nhóm nhau xin ơn lànhThành t
Bìa của Xin Chúa Sai

Xin Chúa Sai

Bài số: 362
XEM BẢN NHẠC 1. Hãy nghe tiếng êm ái kìa Chủ mùa gặt truyền
Bìa của Xin Cha Đưa Anh

Xin Cha Đưa Anh

Bài số: 408
XEM BẢN NHẠC   1. Xin cha đưa anh khi mưa, nắng hè, đông,Cứ
Bìa của Xin Cha Đưa Anh

Xin Cha Đưa Anh

Bài số: 424
XEM BẢN NHẠC   1. Xin cha đưa anh khi mưa, nắng hè, đông,Cứ
Bìa của Xin Chúa Mở Mắt Tôi

Xin Chúa Mở Mắt Tôi

Bài số: 432
XEM BẢN NHẠC   Xin Chúa mở mắt tôi, xin Chúa mở mắt tôiĐ
Bìa của Xin Vô Tâm Hồn

Xin Vô Tâm Hồn

Bài số: 449
XEM BẢN NHẠC   Xin vô tâm hồn, xin vô tâm hồnXin Chúa kíp v
Bìa của Xưng Danh Chúa

Xưng Danh Chúa

Bài số: 536
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyện lòng con xưng Danh Chúa cho mọi ngư
Bìa của Xin Đưa Tôi Về Đồi Xưa

Xin Đưa Tôi Về Đồi Xưa

Bài số: 591
XEM BẢN NHẠC   1. Xin Cha xót thương, dắt tôi về đồi xưa,
Bìa của Xin Đức Thánh Linh Cảm Thúc Tôi

Xin Đức Thánh Linh Cảm Thúc Tôi

Bài số: 616
XEM BẢN NHẠC   1. Bên đường huyên náo ấy tôi dừng chân b
Bìa của Xin Cha Ban Cho Thêm Dầu

Xin Cha Ban Cho Thêm Dầu

Bài số: 617
NGHE NHẠC XEM BẢN NHẠC {mp3playlist}02617{/mp3playlist}   1. Xin
Bìa của Xin Cha Ban Linh Ân

Xin Cha Ban Linh Ân

Bài số: 618
XEM BẢN NHẠC   Lạy Cha xin ban linh ân vô lòng nầy, xin kíp
Bìa của Xin Tầy Sạch Tôi

Xin Tầy Sạch Tôi

Bài số: 695
XEM BẢN NHẠC   1. Ngước nhìn lên Chúa. Xin Cha dò xét lòng t
Bìa của Xin Ngài Giúp Con

Xin Ngài Giúp Con

Bài số: 697
XEM BẢN NHẠC   1. Lạy Cha yêu dấu! Giúp con quên đi ngày xư
Bìa của Xin Mở Mắt Chúng Con

Xin Mở Mắt Chúng Con

Bài số: 713
XEM BẢN NHẠC   1. Cầu xin Chúa chí nhân,rủ lòng thương đ
Bìa của Xin Cho Con Đi Đường Ngài

Xin Cho Con Đi Đường Ngài

Bài số: 738
XEM BẢN NHẠC   1. Xin cho con đi đường Ngài, dạy con lối đ
Bìa của Xin Chúa Cho Con

Xin Chúa Cho Con

Bài số: 786
XEM BẢN NHẠC   1. Xin Chúa cho con tâm hồn thiết tha yêu Ngài
Bìa của Xin Chúa Đáp Tiếng Tôi

Xin Chúa Đáp Tiếng Tôi

Bài số: 788
XEM BẢN NHẠC   Xin nghe tôi kêu cầuÔi Chúa lòng nhân áiXin
Bìa của Xin Phục Hưng Chúng Tôi

Xin Phục Hưng Chúng Tôi

Bài số: 833
XEM BẢN NHẠC   1. Cầu Ngài phục hưng tâm linh tôi luôn,Tràn
Bìa của Xin Nghe Lời Cầu Nguyện Của Con

Xin Nghe Lời Cầu Nguyện Của Con

Bài số: 844
XEM BẢN NHẠC   1. Lạy Chúa trên ngôi thiên đườngNguyền l
Bìa của Xin Chúa Sai Tôi

Xin Chúa Sai Tôi

Bài số: 869
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa chốn thiếu ánh sáng trong đêm trườn
Bìa của Xuân Đến Bên Nhà

Xuân Đến Bên Nhà

Bài số: 889
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa đàn chim đùa bay trên khóm hoa,Báo tin vu
Bìa của Xuân Vinh Quang

Xuân Vinh Quang

Bài số: 890
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa mùa xuân vinh quang bừng lên tô non songT
Bìa của Xin Ngài Đưa Dắt Anh

Xin Ngài Đưa Dắt Anh

Bài số: 892
XEM BẢN NHẠC   1. Xin Ngài đưa lối dắt anh điChúa đưa từng