Giải thích từ ngữ

T

Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Bài số: 6

Tôn Vinh Chúa Linh Năng

Bài số: 17

Tôn Vinh Chúa Tôi

Bài số: 19

Ta Bước Lên Si-ôn

Bài số: 22

Tôn Vinh Chân Thần

Bài số: 23

Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Bài số: 24

Tôn Vinh Cha

Bài số: 25

Tán Mỹ Chúa Trước Khi Lễ Chung

Bài số: 30

Tuần Vừa Qua

Bài số: 38

Tôn Vinh Ba Ngôi

Bài số: 39

Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!

Bài số: 40

Tình Yêu Chúa Khôn Suy Lường

Bài số: 42

Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay

Bài số: 43

Thoạt Đến Đêm Nọ

Bài số: 60

Thiên Sứ Báo Tin Chúa Lâm Phàm

Bài số: 69

Thiên Đàng Chung Vui

Bài số: 72

Tình Thương Lớn Lao

Bài số: 79

Thống Khổ Nhân

Bài số: 91

Ta Hi Sinh Vì Con

Bài số: 92

Tôi Thấy Đấng Treo Trên Thập Tự

Bài số: 94

Thánh Thủ

Bài số: 98

Tán Mỹ Jesus

Bài số: 101

Thiên Ca Vô Đối

Bài số: 108

Trái Đầu Mùa

Bài số: 109

Tôn Vinh Jesus

Bài số: 115

Thầy Tế Lễ Ta

Bài số: 118

Tia Sáng Ban Mai

Bài số: 126

Thánh Linh Dẫn Dắt

Bài số: 137

Thánh Kinh Âm Nhạc

Bài số: 155

Tiện Danh Đã Chép Chưa Ngài

Bài số: 175

Tôi Nguyện Đến Liền

Bài số: 178

Tâm Linh Ơi Vùng Lên Này

Bài số: 185

Tại Thập Giá Bình Yên

Bài số: 198

Trông Mong Thiên Ân

Bài số: 203

Tôi Vững Vàng

Bài số: 205

Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ

Bài số: 209

Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu

Bài số: 214

Tâm Tôi Rày Văng Vẳng Linh Âm Giai Điệu

Bài số: 217

Tôi Đây Nguyên Ác Nhân Nhờ Ơn Cứu

Bài số: 218

Tôn Vinh Christ

Bài số: 221

Tâm Hồn Tôi Đang Cháy

Bài số: 225

Tuyết Kia Khôn So

Bài số: 228

Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh

Bài số: 229

Tôi Nguyền Thuộc Về Jesus Hoài

Bài số: 232

Thập Tự Jesus Vác Đi Lao Đao

Bài số: 233

Ta Theo Ý Chúa Chưa?

Bài số: 234

Tin Cậy Vâng Lời

Bài số: 261

Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin

Bài số: 262

Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus

Bài số: 268

Tâm Linh Tôi An Ninh Thay!

Bài số: 277

Tay Chúa Nắm Tôi

Bài số: 278

Từng Giây Phút

Bài số: 293

Thật Hạnh Vinh Thay!

Bài số: 297

Thắng Nhờ Ân Điển

Bài số: 306

Ta Thắng Nhờ Đức Tin

Bài số: 309

Tinh Binh Jesus Tiến Lên

Bài số: 314

Tinh Binh Của Quân Thập Tự Mau Đứng Lên

Bài số: 315

Thập Tự Christ Đi Đầu

Bài số: 316

Tôi Có Phải Chiến Binh Đoàn Thập Tự

Bài số: 317

Tôi Phải Đến Thiên Tòa Chăng?

Bài số: 337

Thành Giê-ru-sa-lem Bằng Vàng

Bài số: 338

Ta Sẽ Chung Nhóm Ở Thiên Hà

Bài số: 342

Thế Cảnh Giống Thoi Đưa

Bài số: 343

Thiên Cung Là Quê Hương

Bài số: 346

Tại Nhà Chúa, Ta Còn Xa Nhau Đâu?

Bài số: 347

Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân

Bài số: 357

Trách Nhiệm Giảng Tin Lành

Bài số: 358

Tôi Đứng Cách Khiêm Cung

Bài số: 369

Tôi Dầu Nhỏ

Bài số: 370

Tại Chốn Trận Tiền

Bài số: 377

Trung, Thành, Tín, Nghĩa

Bài số: 378

Thuộc Jesus Thỏa Vui

Bài số: 380

Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ

Bài số: 384

Theo Chúa

Bài số: 389

Trông Đấng Chăn Chiên Khoan Nhơn

Bài số: 393

Theo Gương Chúa Chịu Báp Têm

Bài số: 398

Truy Niệm Chúa

Bài số: 399

Tiệc Thánh

Bài số: 400

Trong Christ Yên Giấc

Bài số: 404

Tiếng Gọi Con Gặt

Bài số: 410

Trông Mong Ơn Chí Cao

Bài số: 417

Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Bài số: 420

Tin Cậy Vâng Lời

Bài số: 430

Trên Đường Hẹp Của Chúa

Bài số: 448

Thưa Jesus Vài Câu

Bài số: 452

Tôi Mến Ngài

Bài số: 454

Thiết Nghĩa Jesus

Bài số: 463

Tôi Là Người Tội

Bài số: 466

Tôi Sống Cho Chúa

Bài số: 480

Thành Vinh Hiển

Bài số: 493

Tôi Đến Thập Tự Giá

Bài số: 499

Tôi Tin Chúa Jesus

Bài số: 501

Tình Thương Yêu Của Đức Chúa Trời

Bài số: 510

Tình Yêu Bền Vững

Bài số: 512

Tình Yêu Jêsus

Bài số: 525

Tôn Cao Danh Chúa

Bài số: 550

Tôn Ngợi Chúa

Bài số: 551

Trên Bước Đường Đời

Bài số: 554

Tình Yêu Thiên Thượng

Bài số: 575

Tiếng Jêsus

Bài số: 578

Copyright © 2011-2021