Giải thích từ ngữ

M

Bìa của Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Tác giả soạn nhạc: Louis Bourgeols
Bài số: 5
XEM BẢN NHẠC 1. Muôn dân trên hoàn cầu nên ca xướng, chúc tán C
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của Mục Tử Thức Giữ Chiên

Mục Tử Thức Giữ Chiên

Bài số: 67
XEM BẢN NHẠC   1. Mục tử lúc canh trường thức giữ chiênN
Bìa của Một Ngày!

Một Ngày!

Bài số: 85
XEM BẢN NHẠC   1. Một ngày xưa thiên cung ca chúc Jê-sus vui v
Bìa của Một Jesus

Một Jesus

Bài số: 156
XEM BẢN NHẠC   1. Một Jê-sus xưa là chân sứ mạng,Jê-sus,
Bìa của Mau Đến Theo Jesus

Mau Đến Theo Jesus

Bài số: 165
XEM BẢN NHẠC   1. Mau đến theo Giê-xu sao trễ nải hoàiKìa l
Bìa của Mắt Ta Hằng Đưa Dắt Ngươi

Mắt Ta Hằng Đưa Dắt Ngươi

Bài số: 200
XEM BẢN NHẠC   1. Này là kim ngôn Chúa hứa đời đờiCùng a
Bìa của Mau Thưa Với Jesus

Mau Thưa Với Jesus

Bài số: 283
XEM BẢN NHẠC 1. Anh có rối reng, tâm trí đang nặng nề ư? Mau
Bìa của Mùa Gặt

Mùa Gặt

Bài số: 318
XEM BẢN NHẠC   1. Lúa kia chín khô giăng giăng đồngTrùng đi
Bìa của Mừng Cõi Á Rày Hưởng Phước Cha

Mừng Cõi Á Rày Hưởng Phước Cha

Bài số: 320
XEM BẢN NHẠC   1. Mừng cõi Á rày hưởng phước ChaXưa đem
Bìa của Mau Quăng Dây Cứu Sanh

Mau Quăng Dây Cứu Sanh

Bài số: 324
XEM BẢN NHẠC   1. Luồng sóng hắc ám xao, cần quăng dây cứ
Bìa của Mặt Gặp Mặt

Mặt Gặp Mặt

Bài số: 333
XEM BẢN NHẠC   1. Khi tôi đối mặt cùng Cứu Chúa tôiPhút h
Bìa của Miền Vinh Hiển

Miền Vinh Hiển

Bài số: 344
XEM BẢN NHẠC   1. Miền vinh hiển kia rạng soi hơn ô vàng,Nh
Bìa của Mạng Lịnh Duy Nhứt

Mạng Lịnh Duy Nhứt

Bài số: 352
XEM BẢN NHẠC   1. Mạng lịnh duy nhất do Chân ThầnBảo ta tr
Bìa của Mọi Người Cần Được Cứu

Mọi Người Cần Được Cứu

Bài số: 354
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa chung quanh ta khắp xa gần, bao người c
Bìa của Mau Chiếu Ra

Mau Chiếu Ra

Bài số: 356
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa, trông vực sâu đương lôi cuốn hằng
Bìa của Một Tia Sáng

Một Tia Sáng

Bài số: 371
XEM BẢN NHẠC   1. Giê-xu dạy tôi ngày đêm lòa sángVì Ngài
Bìa của Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhứt

Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhứt

Bài số: 374
XEM BẢN NHẠC   1. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứtThời
Bìa của Mừng Vui! Thanh Niên Ta Hát

Mừng Vui! Thanh Niên Ta Hát

Bài số: 382
XEM BẢN NHẠC   1. Mừng vui thay chung nhau ta hát vang lừng cho
Bìa của Muôn Tội Lăn Xa

Muôn Tội Lăn Xa

Bài số: 387
XEM BẢN NHẠC   Muôn tội lăn xa, tâm đầy nước sốngVui m
Bìa của Mùa Gặt Đã Đến

Mùa Gặt Đã Đến

Bài số: 414
XEM BẢN NHẠC   1. Bạn gặt cùng hòa thanh ca dưới ánh sángT
Bìa của Mến Yêu Jesus

Mến Yêu Jesus

Bài số: 446
XEM BẢN NHẠC   Mến yêu Jêsus đêm ngàyCàng yêu thiết tha t
Bìa của Màn Sương Tiêu Tan

Màn Sương Tiêu Tan

Bài số: 489
XEM BẢN NHẠC 1. Kìa màn sương âm u tiêu tan,Dãy núi non cao kia
Bìa của Mệt Mỏi Được Yên Nghỉ

Mệt Mỏi Được Yên Nghỉ

Bài số: 495
XEM BẢN NHẠC   1. Thật vui thay, chỗ vinh quang ChúaXưa đã h
Bìa của Mừng Thay, Nô-el!

Mừng Thay, Nô-el!

Bài số: 506
XEM BẢN NHẠC   1. Mừng thay Nô-ên, đêm thánh Đấng Christ gi
Bìa của Mừng Chúa Giáng Sinh

Mừng Chúa Giáng Sinh

Bài số: 555
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa giáng sinh đêm này ta hãy cùng nhau ca
Bìa của Một Anh Nhi Ra Đời

Một Anh Nhi Ra Đời

Bài số: 560
XEM BẢN NHẠC   1. Hài nhi sinh ra ở Bết-lê-hem là Jêsus, Vua,
Bìa của Mưa Phước Hạnh

Mưa Phước Hạnh

Bài số: 643
XEM BẢN NHẠC   1. Biết bao ơn lành Cha ban cho đời con, khôn
Bìa của Mỗi Bước Trên Đường

Mỗi Bước Trên Đường

Bài số: 739
XEM BẢN NHẠC   1. Đường đi quanh co, từng bước tôi nhìn x
Bìa của Mỗi Bước Trên Thiên Trình

Mỗi Bước Trên Thiên Trình

Bài số: 760
XEM BẢN NHẠC   Tôi luôn đi cùng Giê-xu trọn mọi bước khô
Bìa của Một Ngày Tươi Mới

Một Ngày Tươi Mới

Bài số: 772
XEM BẢN NHẠC   Một ngày tươi mới, Một ngày tươi mớiDo C
Bìa của Mong Bạn Tin Cứu Chúa

Mong Bạn Tin Cứu Chúa

Bài số: 861
XEM BẢN NHẠC   1. Đời tôi đã thuộc Chúa Jêsus bình an, vui
Bìa của Mừng Xuân

Mừng Xuân

Bài số: 891
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày xuân vui tươi, Chúa ban ơn lành,Mọi hoa