Giải thích từ ngữ

L

Bìa của Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm

Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm

Bài số: 45
XEM BẢN NHẠC   1. Luồng thanh quang Chúa chiếu giữa đêm mị
Bìa của Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy

Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy

Bài số: 64
XEM BẢN NHẠC   1. Bọn chăn giữa ban đêm trên đồi xanhNgồ
Bìa của Lòng Tôi Yêu Giáo Hội

Lòng Tôi Yêu Giáo Hội

Bài số: 148
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng tôi yêu giáo hội thay,Chỗ Chúa cư tr
Bìa của Lời Chúa Vững Lập

Lời Chúa Vững Lập

Bài số: 151
XEM BẢN NHẠC   1. Dầu thù nghịch tập trung sức tấn công,L
Bìa của Lời Dịu Dàng

Lời Dịu Dàng

Bài số: 154
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi xin anh hãy ca thêm lên điLời thiêng li
Bìa của Lúc Jesus Ngự Trong Lòng

Lúc Jesus Ngự Trong Lòng

Bài số: 215
XEM BẢN NHẠC   1. Lạ lùng thay đời tôi nay nhờ ân điển
Bìa của Lo Biệt Giờ Nên Thánh Ra

Lo Biệt Giờ Nên Thánh Ra

Bài số: 226
XEM BẢN NHẠC   1. Lo biệt giờ nên thánh ra,Hằng nói chuyện
Bìa của Lạy Chúa! Tôi Nay Thuộc Ngài

Lạy Chúa! Tôi Nay Thuộc Ngài

Bài số: 235
XEM BẢN NHẠC   1. Lạy Chúa, tôi nay thuộc NgàiNgài sáng danh
Bìa của Lên Chốn Cao Hơn

Lên Chốn Cao Hơn

Bài số: 242
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng này nôn nả Chúa ban cho mìnhTiến trê
Bìa của Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi

Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi

Bài số: 255
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng tin ngó Chúa chẳng thôiGô-gô-tha, Chi
Bìa của Lòng Tôi Được An Ninh

Lòng Tôi Được An Ninh

Bài số: 279
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus ôi, lòng tôi nay an ninhNgài hằng lo l
Bìa của Luôn Mỗi Phút

Luôn Mỗi Phút

Bài số: 295
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày đêm luôn chết với Jêsus, thật tôi
Bìa của Lòng Luôn Tưởng Con Trời

Lòng Luôn Tưởng Con Trời

Bài số: 304
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng luôn tưởng Con Trời thương thế gian
Bìa của Lo Làm Việc Mau - Đêm Đến Kìa!

Lo Làm Việc Mau - Đêm Đến Kìa!

Bài số: 319
XEM BẢN NHẠC   1. Lo làm việc mau đêm đến kia, Làm việc h
Bìa của Lạy Chúa Hãy Phán Với Tôi

Lạy Chúa Hãy Phán Với Tôi

Bài số: 321
XEM BẢN NHẠC   1. Lạy Chúa hãy phán với tôi từng tiếngH
Bìa của Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay

Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay

Bài số: 322
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng ưa thuật chuyện tích rất hayBao nhiê
Bìa của Lo Vực Người Luân Vong

Lo Vực Người Luân Vong

Bài số: 323
XEM BẢN NHẠC 1. Lo vực người đang luân vongSẵn vớt kẻ giữ
Bìa của Lạy Từ Phụ

Lạy Từ Phụ

Bài số: 394
XEM BẢN NHẠC   1. Lạy Từ Phụ, Chân Thần, Vua nhân áiRày c
Bìa của Lòng Tôi Vui Vẻ

Lòng Tôi Vui Vẻ

Bài số: 444
XEM BẢN NHẠC   Lòng tôi vui vẻ,Vui, vui, vui, vui, vui, vô cùng
Bìa của Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ

Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ

Bài số: 508
XEM BẢN NHẠC   1. Mừng Chúa Jêsus từ trời hiện ra ở nơi
Bìa của Lớn Bấy Duy Ngài

Lớn Bấy Duy Ngài

Bài số: 513
XEM BẢN NHẠC 1. Khi xem muôn vật do tay Chân Chúa sáng tạo chún
Bìa của Lời Nguyện Kính Yêu

Lời Nguyện Kính Yêu

Bài số: 546
XEM BẢN NHẠC   1. Lạy Cha Chí Thánh, Chúa trên muôn loài, Ng
Bìa của Lúc Anh Nguyện Cầu

Lúc Anh Nguyện Cầu

Bài số: 552
XEM BẢN NHẠC   1. Khi bóng đêm vừa buông xuống, giây phút
Bìa của Lúc Cầu Nguyện Buổi Tối

Lúc Cầu Nguyện Buổi Tối

Bài số: 553
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày hết lòng có vô tình làm tổn thương
Bìa của Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi

Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi

Bài số: 590
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày xưa từ ngôi báu chốn thiên đàng đ
Bìa của Lòng Các Con Chớ Bối Rối

Lòng Các Con Chớ Bối Rối

Bài số: 599
XEM BẢN NHẠC   1. Hôm nay là lúc người ta xa lìa Chúa để
Bìa của Lời Chúa

Lời Chúa

Bài số: 621
XEM BẢN NHẠC   Điệp khúc:Xin lời Ngài là đèn soi chân con
Bìa của Lời Tạ Ơn Chúa

Lời Tạ Ơn Chúa

Bài số: 678
XEM BẢN NHẠC   1. Lớn tiếng hân hoan,ngợi khen danh Jêsus mu
Bìa của Lời Con Hứa Nguyện

Lời Con Hứa Nguyện

Bài số: 689
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng con yêu Chúa vô biên,nguyện luôn bư
Bìa của Lạy Chúa Xin Sai Tôi

Lạy Chúa Xin Sai Tôi

Bài số: 691
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi nhìn xem đám đông, trong chốn ô tội.
Bìa của Lòng Mong Chung Bước Cùng Jêsus

Lòng Mong Chung Bước Cùng Jêsus

Bài số: 700
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng tôi hằng mong chung bước với Chúa ho
Bìa của Lẽ Sống Cho Đời

Lẽ Sống Cho Đời

Bài số: 756
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng hân hoan reo vui hát caTràn ngập trong t
Bìa của Làm Con Vua Thánh

Làm Con Vua Thánh

Bài số: 848
XEM BẢN NHẠC   1. Làm con Vua Thánh trên trờiTình yêu ấy kh
Bìa của Lòng Nguyện Theo Jêsus

Lòng Nguyện Theo Jêsus

Bài số: 871
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng nguyện theo Jêsus, con quyết đi theo Ng
Bìa của Lời Chúc Lứa Đôi

Lời Chúc Lứa Đôi

Bài số: 885
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày nao tại vườn Ê-đen xa xưa Cha Thánh se