Giải thích từ ngữ

K

Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát

Bài số: 53

Kỷ Nguyên Thanh-Bình

Bài số: 56

Kíp Đến Tôn Thờ

Bài số: 57

Không Chỗ Trong Quán

Bài số: 63

Kìa, Chín Mươi Chín Chiên

Bài số: 87

Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve

Bài số: 89

Kìa, Xem Ngọn Đồi Xanh

Bài số: 90

Khúc Kim Cầm

Bài số: 113

Kìa! Nhìn Vua Thăng Thiên

Bài số: 114

Kìa! Chúa Đến

Bài số: 121

Khi Chúa Tái Lâm

Bài số: 134

Kìa! Thần Yên Ủi Giáng Lai

Bài số: 135

Kinh Thánh Cao Quí

Bài số: 150

Kinh Thánh Và Ngọn Đèn

Bài số: 152

Kìa! Cửa Cứu Rỗi

Bài số: 179

Không Nhờ Bạc Vàng

Bài số: 190

Khá Chăm Xem Jesus

Bài số: 197

Kỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi

Bài số: 216

Kết Hữu Với Jesus

Bài số: 289

Kìa! Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường

Bài số: 300

Không Nên Khuất Kế Sa Tan

Bài số: 376

Khi Jesus Qua

Bài số: 386

Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve

Bài số: 422

Khá Ngợi Khen Chúa

Bài số: 435

Kìa, Chúa Đến!

Bài số: 486

Khi Chúa Kêu Tên, Tôi Sẽ Ở Đó!

Bài số: 487

Khúc Hát Tâm Linh

Bài số: 519

Khúc Ca Mang Danh Jêsus

Bài số: 529

Kìa Xem Nơi Bết-lê-hem

Bài số: 564

Khúc Nhạc Nô-ên

Bài số: 571

Khi Chúa Về Thiên Quốc

Bài số: 598

Khi Chúa Đến

Bài số: 602

Khi Chúa Cất Xa Tội Ô

Bài số: 655

Khúc Hát Trong Tâm

Bài số: 659

Khi Dâng Lòng Mình Cho Jêsus

Bài số: 666

Kính Khen Ngài

Bài số: 670

Khát Khao Dòng Nước

Bài số: 707

Khi Chúa Vô Lòng

Bài số: 708

Khi Ban Mai Đến

Bài số: 787

Khu Vườn Thân Ái

Bài số: 794

Khi Tình Yêu Thương Chúa Ngự Vào Lòng

Bài số: 818

Khi Tôi Biết Chúa

Bài số: 823

Khi Ngài Lau Mắt Lệ Rơi

Bài số: 899

Copyright © 2011-2021