Giải thích từ ngữ

J

Bìa của Jesus Đẹp Thay

Jesus Đẹp Thay

Bài số: 13
XEM BẢN NHẠC   1. Ôi, Giê-xu đẹp thay!Ôi, Vua thiên nhiên giớ
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của Jesus Không Đổi Dời

Jesus Không Đổi Dời

Bài số: 76
XEM BẢN NHẠC   1. Ôi Jesus, Đấng không chút biến canh,Dầu t
Bìa của Jesus Christ Đến

Jesus Christ Đến

Bài số: 83
XEM BẢN NHẠC   1. Xưa Jêsus hạ giáng cách an bìnhTrên thiên
Bìa của Jesus Chân Chúa Lại Sống

Jesus Chân Chúa Lại Sống

Bài số: 107
XEM BẢN NHẠC   1. Giờ rất vui mừng, thật vui nào sánh bằn
Bìa của Jesus Phục Sanh

Jesus Phục Sanh

Bài số: 112
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus phục sinh đinh ninhTrừ diệt cơ mưu
Bìa của Jesus Quang Lâm

Jesus Quang Lâm

Bài số: 119
XEM BẢN NHẠC 1. Hoặc giữa khi rạng đông, ánh sáng ban mai vừ
Bìa của Jesus Sắp Đến

Jesus Sắp Đến

Bài số: 124
XEM BẢN NHẠC   1. Khi dương quang soi lòa trong buổi maiHay tron
Bìa của Jesus Chắc Tái Lai

Jesus Chắc Tái Lai

Bài số: 129
XEM BẢN NHẠC   Vui bấy, nay mai Jêsus Christ chắc tái lai!Nhờ
Bìa của Jesus Tái Lâm Rày Mai

Jesus Tái Lâm Rày Mai

Bài số: 133
XEM BẢN NHẠC   Jêsus tái lâm rày maiJêsus tái lâm rày maiLà
Bìa của Jesus Từng Hà Hơi Các Thánh Xưa

Jesus Từng Hà Hơi Các Thánh Xưa

Bài số: 140
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus từng hà hơi các thánh xưaVui hứa, v
Bìa của Jesus Kêu Gọi Mọi Người

Jesus Kêu Gọi Mọi Người

Bài số: 160
XEM BẢN NHẠC   1. Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọ
Bìa của Jesus Tiếp Nghinh Tội Nhân

Jesus Tiếp Nghinh Tội Nhân

Bài số: 161
XEM BẢN NHẠC   1. Mọi tội nhân Chúa chờ tiếp ngay:Là phư
Bìa của Jesus Đương Đứng Khuyên Lơn

Jesus Đương Đứng Khuyên Lơn

Bài số: 163
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus đương đứng khuyên lơn tôi hoàiAn t
Bìa của Jesus! Đứng Trước Cửa

Jesus! Đứng Trước Cửa

Bài số: 169
XEM BẢN NHẠC   1. Ôi, Jesus! Đứng trước cửa tâm,Xưa nay g
Bìa của Jesus Trọn Quyền Cứu

Jesus Trọn Quyền Cứu

Bài số: 173
XEM BẢN NHẠC   1. Tôn cao Jêsus vinh hiển vô songCứu thân, h
Bìa của Jesus! Tôi Đến

Jesus! Tôi Đến

Bài số: 180
XEM BẢN NHẠC   1. Ra khỏi xiềng xích, khổ đau, bóng đêm d
Bìa của Jesus Không Thất Tín Đâu

Jesus Không Thất Tín Đâu

Bài số: 204
XEM BẢN NHẠC   Jêsus thất tín đâuJêsus thất tín đâuTrời
Bìa của Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung

Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung

Bài số: 211
XEM BẢN NHẠC   1. Nhờ Jesus cứu, hồn sạch ác khiên,Nơi dư
Bìa của Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Bài số: 252
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus Đấng hằng yêu thương tôiTôi mong
Bìa của Jesus Là Bạn Thật

Jesus Là Bạn Thật

Bài số: 253
XEM BẢN NHẠC   1. Ôi Jêsus Chúa ta là bạn thậtBằng lòng g
Bìa của Jesus Hằng Ở Bên Tôi

Jesus Hằng Ở Bên Tôi

Bài số: 270
XEM BẢN NHẠC   1. Đường đời lắm lúc trải bước chông g
Bìa của Jesus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng

Jesus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng

Bài số: 280
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus nguồn vui vẻ cho mọi lòngVầng ô h
Bìa của Jesus Ôi! Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài

Jesus Ôi! Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài

Bài số: 296
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus ôi, dầu nay chỉ niệm NgàiMà lòng c
Bìa của Jesus Cứu

Jesus Cứu

Bài số: 349
XEM BẢN NHẠC   1. Này lời vui, lời ta nghe hátGiê-xu cứu! C
Bìa của Jesus Sẽ Cai Trị

Jesus Sẽ Cai Trị

Bài số: 351
XEM BẢN NHẠC   1. Phàm mọi nơi dương quang chiếu sáng nayMai
Bìa của Jesus Yêu Tôi

Jesus Yêu Tôi

Bài số: 363
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa yêu tôi lòng tôi vui thay!Kia Kinh Thánh
Bìa của Jesus Hằng Yêu Mến Tôi

Jesus Hằng Yêu Mến Tôi

Bài số: 364
XEM BẢN NHẠC   1. Hằng ngày lòng này thật mừng vì Cha nhân
Bìa của Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi

Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi

Bài số: 366
XEM BẢN NHẠC   1. Giê-xu như người chăn chiên dắt tôiLòng
Bìa của Jesus Cứu Người Ta

Jesus Cứu Người Ta

Bài số: 465
XEM BẢN NHẠC   1. Mừng lòng thay vì tôi nghe hátChúa Cứu Th
Bìa của Jesus Đền Tội

Jesus Đền Tội

Bài số: 468
XEM BẢN NHẠC   1. Lời hay của Chúa, ta nghe Ngài“Nhà ngươi
Bìa của Jesus Rất Quí

Jesus Rất Quí

Bài số: 475
XEM BẢN NHẠC   1. Dầu ai ham mê giàu sang thế gianBiển khổ
Bìa của Jesus Đâu,Thiên Đàng Đó

Jesus Đâu,Thiên Đàng Đó

Bài số: 476
XEM BẢN NHẠC   1. Từ Jêsus cứu, vòng tội buông dongChốn nh
Bìa của Jesus! Cứu Chúa, Hoa Tiêu

Jesus! Cứu Chúa, Hoa Tiêu

Bài số: 481
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus, xin Ngài dẫn tôi trọn đờiSóng bi
Bìa của Jêsus Cứu Chúa

Jêsus Cứu Chúa

Bài số: 532
XEM BẢN NHẠC Ai bằng Jêsus Christ là Vua đời đời, Cứu Chú
Bìa của Jêsus Vui Gánh Đau Thương

Jêsus Vui Gánh Đau Thương

Bài số: 583
XEM BẢN NHẠC   1. Chiều hôm ấy mây trắng trôi xa, hoàng h
Bìa của Jêsus Sẽ Đến

Jêsus Sẽ Đến

Bài số: 601
XEM BẢN NHẠC   Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-l
Bìa của Jêsus Mau Đến

Jêsus Mau Đến

Bài số: 604
XEM BẢN NHẠC   Trần thế tối tăm càng thêm ô tội.Thế nh
Bìa của Jêsus Sẽ Tái Lâm

Jêsus Sẽ Tái Lâm

Bài số: 605
XEM BẢN NHẠC   1. Chúng tôi đem tin mừng vui đến, Hát vang
Bìa của Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi

Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi

Bài số: 653
XEM BẢN NHẠC   Jêsus ý nghĩa cuộc đời tôi sống.Jêsus tấ
Bìa của Jêsus Bên Tôi

Jêsus Bên Tôi

Bài số: 656
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày xưa khi tôi còn sống đớn đau trong v
Bìa của Jêsus Cứu Tôi

Jêsus Cứu Tôi

Bài số: 660
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi lang thang ngẩn ngơ bước chân trên đ
Bìa của Jêsus Ôi, Con Tin Ngài

Jêsus Ôi, Con Tin Ngài

Bài số: 714
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus con xin tin Ngài,tin nơi Chúa hết lòng
Bìa của Jêsus, Đấng Chăn Chiên

Jêsus, Đấng Chăn Chiên

Bài số: 812
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus yêu quí, biết bao năm con lìa xa Chúa
Bìa của Jêsus, Duy Ngài Soi Lối

Jêsus, Duy Ngài Soi Lối

Bài số: 819
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa Jêsus ôi, bao đêm ngày nguyện sẽ bư
Bìa của Jêsus Con Đức Chúa Trời

Jêsus Con Đức Chúa Trời

Bài số: 864
XEM BẢN NHẠC   1. Bạn biết chăng Chúa JêsusVua tôi là Đấn