Giải thích từ ngữ

D

Bìa của Danh Jesus

Danh Jesus

Viết bởi Alexander R. Reinagie
Bài số: 14
XEM BẢN NHẠC   1. Khi các giáo hữu nghe danh Jêsus, xiết bao đ
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ phượng  
Bìa của Danh Chúa Jesus

Danh Chúa Jesus

Viết bởi E. S. Lorenz
Bài số: 16
XEM BẢN NHẠC   1. Danh Chúa Jêsus thật rất dịu dàng,Tôi thíc
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ phượng  
Bìa của Danh Yêu Quí

Danh Yêu Quí

Viết bởi William B. Bradbury
Bài số: 18
XEM BẢN NHẠC   1. Này danh yêu quý, danh thật dịu êmTột trờ
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ phượng  
Bìa của Dương Quang Tâm Hồn

Dương Quang Tâm Hồn

Bài số: 33
XEM BẢN NHẠC   1. Dương quang tâm hồn duy Chúa chí thânBan đ
Bìa của Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng

Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng

Bài số: 176
  XEM BẢN NHẠC   1. Ta cho ngươi lòng như tuyết bạch, Dầu ác
Bìa của Dức Dấy Chúng Tôi Luôn

Dức Dấy Chúng Tôi Luôn

Bài số: 220
XEM BẢN NHẠC   1. Ngợi khen Cha thiêng liêng,Hằng yêu thương
Bìa của Duy Chính Ngài

Duy Chính Ngài

Bài số: 227
XEM BẢN NHẠC 1. Xưa từng chăm ơn phước hoài, quyết nay chăm
Bìa của Danh Y Độc Nhất

Danh Y Độc Nhất

Bài số: 249
XEM BẢN NHẠC   1. Vui thay ta được hằng gần bên nơiDanh y
Bìa của Diệu Vinh Thay Bình An!

Diệu Vinh Thay Bình An!

Bài số: 274
XEM BẢN NHẠC   1. Từ ngày Thần Linh giáng lâm trần đây,Vui
Bìa của Danh Lạ Lùng

Danh Lạ Lùng

Bài số: 288
XEM BẢN NHẠC   1. Nầy ai sống trong lao khổ ưu sầu,Nhờ dan
Bìa của Dương Quang Thiên Quốc

Dương Quang Thiên Quốc

Bài số: 294
XEM BẢN NHẠC   1. Đường trời nay tôi đi, có mặt trời soi
Bìa của Dắt Về Chúa

Dắt Về Chúa

Bài số: 328
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa, Người chăn bầy cất tiếng đau thư
Bìa của Danh Quí Trọng

Danh Quí Trọng

Bài số: 447
XEM BẢN NHẠC   Jêsus là danh quí trọng nay!Jêsus nghìn thu kh
Bìa của Dặn Lòng Trung Tín

Dặn Lòng Trung Tín

Bài số: 453
XEM BẢN NHẠC   Dặn lòng trung tín, anh em hô chính khẩu hiệ
Bìa của Danh Dịu Dàng Hơn Hết

Danh Dịu Dàng Hơn Hết

Bài số: 458
XEM BẢN NHẠC   1. Từ xưa nay chẳng ai được truyền danhDị
Bìa của Dâng Lời Tán Dương

Dâng Lời Tán Dương

Bài số: 521
XEM BẢN NHẠC 1. Lòng con cúi dâng lên Cha lời xướng ca, với
Bìa của Diệu Kỳ Thay Chúa Tôi

Diệu Kỳ Thay Chúa Tôi

Bài số: 523
XEM BẢN NHẠC   1. Thời gian trôi lướt qua tháng năm bay vút
Bìa của Danh Chúa Diệu Kỳ

Danh Chúa Diệu Kỳ

Bài số: 530
XEM BẢN NHẠC 1. Jêsus, Chúa tôi tuyệt vời. Jêsus, danh xưng d
Bìa của Danh Trên Muôn Danh

Danh Trên Muôn Danh

Bài số: 533
XEM BẢN NHẠC   Jêsus Danh trên hết muôn danh, Cứu Chúa diệ
Bìa của Dâng Lời Suy Tôn

Dâng Lời Suy Tôn

Bài số: 540
XEM BẢN NHẠC   Xin dâng lên Cha muôn lời suy tôn khắp trong
Bìa của Dòng Huyết Đào

Dòng Huyết Đào

Bài số: 640
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus Chúa ta ngày xưa mang khổ hình, chế
Bìa của Do Quyền Năng Huyết Gô-gô-tha

Do Quyền Năng Huyết Gô-gô-tha

Bài số: 665
XEM BẢN NHẠC   Biết bao điều gian ác bôi sạch do huyết Gô
Bìa của Dâng Chúa Trọn Đời

Dâng Chúa Trọn Đời

Bài số: 687
XEM BẢN NHẠC   1. Khi Chúa sai đi con quyết vâng lời,theo Chú
Bìa của Dâng Chúa Đời Con

Dâng Chúa Đời Con

Bài số: 688
XEM BẢN NHẠC   Ngày hôm nay đây, thời gian Chúa ban tặng ta
Bìa của Dạ Khúc

Dạ Khúc

Bài số: 733
XEM BẢN NHẠC   1. Bạn đớn đau chăng bạn ưu tư gì?Hay trê
Bìa của Duy Jêsus

Duy Jêsus

Bài số: 778
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng tôi ưa rao Jêsus ra cho mọi người bi
Bìa của Dâng Trọn Cho Jêsus

Dâng Trọn Cho Jêsus

Bài số: 805
XEM BẢN NHẠC   1. Xin Ngài tha thứ mọi tội tình ô nhơ.Xin N
Bìa của Dưới Cờ Thập Tự

Dưới Cờ Thập Tự

Bài số: 830
XEM BẢN NHẠC   1. Ngọn cờ thập tự nhẹ bay cùng điệu nh
Bìa của Dâng Chúa Chiên Thơ

Dâng Chúa Chiên Thơ

Bài số: 879
XEM BẢN NHẠC   1. Cha yêu thương, con dâng lên ChúaTiếng chú
Bìa của Dâng Con Cho Chúa

Dâng Con Cho Chúa

Bài số: 880
XEM BẢN NHẠC   1. Đem con đến với Cha, xin Ngài chăm nom đư
Bìa của Dâng Mình Hầu Việc Chúa

Dâng Mình Hầu Việc Chúa

Bài số: 896
XEM BẢN NHẠC   1. Tâm con vui mừng khi nghe Chúa kêuCánh đồng