Giải thích từ ngữ

C

Cúi Xin Vua Thánh Ngự Lai

Bài số: 1

Ca Cảm Tạ

Bài số: 7

Cứu Chúa Siêu Việt

Bài số: 21

Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Bài số: 26

Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài

Bài số: 32

Chúa, Bức Thành Kiên Cố Ta

Bài số: 41

Chúa Giấu Tôi

Bài số: 47

Chúa Sẽ Lo Toan

Bài số: 49

Chẳng Có Ai Như Jesus

Bài số: 80

Cung Điện Bằng Ngà

Bài số: 82

Chúa Mang Thập Hình

Bài số: 100

Christ Phục Sanh

Bài số: 103

Chúa Oai Quyền Phục Sanh

Bài số: 105

Chúa Chẳng Ở Nơi Mộ Nầy

Bài số: 110

Chúa Sống

Bài số: 111

Chấm Dứt Cảnh Khổ

Bài số: 125

Căn Cơ Duy Nhất

Bài số: 146

Ca Khen Thiên Đạo

Bài số: 153

Christ Gọi Bạn Mệt Nhọc

Bài số: 158

Chỉ Tin Nơi Ngài

Bài số: 162

Chúa Ôi! Tôi Lại Ngay!

Bài số: 170

Christ Trả Xong Tội Trái

Bài số: 174

Con Sông Tẩy Uế

Bài số: 192

Chuyện Thập Giá Xưa

Bài số: 196

Cơn Mưa Phước Lành

Bài số: 202

Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi

Bài số: 212

Chuyện Tôi Thích Xướng Ca

Bài số: 219

Chèo Ra

Bài số: 223

Càng Gần Chúa Hơn

Bài số: 240

Christ Chữa Bịnh

Bài số: 248

Chiều Xưa

Bài số: 250

Chúa Ôi! Xin Dừng Chân Lại Gần Tôi

Bài số: 256

Canh Giữ Kêu Cầu

Bài số: 259

Christ Nắm Tôi Thật Chặt

Bài số: 263

Căn Cơ Kiên Cố

Bài số: 264

Chỗ Kẻ Đá Vững An

Bài số: 267

Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi

Bài số: 272

Con Sông Thái An

Bài số: 275

Christ Hiểu Rõ Tâm Trạng

Bài số: 281

Chân Chúa Hằng Nhớ Đến Tôi

Bài số: 287

Càng Yêu Chúa Hơn

Bài số: 299

Ca-lép Trông Chúa

Bài số: 311

Con Trời Xông Ra Chiến Đấu

Bài số: 312

Các Thánh Đã Nghỉ Yên

Bài số: 330

Chúa Truyền Hãy Soi Sáng

Bài số: 368

Châu Báu Vua Jesus Christ

Bài số: 372

Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Bài số: 390

Chúc Hôn Lễ

Bài số: 401

Chúc Mừng Gia Đình Mới

Bài số: 403

Chúa Là Vua

Bài số: 416

Chúa Chí Thánh Vinh Quang

Bài số: 423

Cứu Chúa Siêu Việt

Bài số: 429

Chúa Là Hòn Đá Của Tôi

Bài số: 434

Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc

Bài số: 438

Chúa Nhận Lời

Bài số: 443

Chúa Kíp Đến

Bài số: 451

Cánh Chúa Hằng Sống

Bài số: 462

Cứu Chúa Tôi

Bài số: 469

Chúa Jesus Là Nơi Yên Nghỉ Tôi

Bài số: 478

Chúa Biết Rõ

Bài số: 479

Cầu Nguyện Cho Anh

Bài số: 483

Chúa Nhậm Lời Khẩn Nguyện!

Bài số: 490

Chúc Mừng Hôn Lễ

Bài số: 502

Chúa Ở Cùng Ông Bà

Bài số: 503

Cùng Dâng Lời Ca

Bài số: 514

Ca Ngợi Chúa

Bài số: 515

Chúa Là Tất Cả

Bài số: 517

Cha Cao Quý

Bài số: 518

Chúa

Bài số: 522

Ca Ngợi Chúa Tôi

Bài số: 527

Chúa Bất Biến

Bài số: 531

Cùng Đến Ca Ngợi Chúa

Bài số: 539

Cung Kính Thờ Chúa

Bài số: 543

Chúc Tôn Chúa

Bài số: 547

Chúa Đã Tới

Bài số: 558

Có Ánh Sao Thần

Bài số: 561

Chuyện Các Mục Đồng

Bài số: 562

Cùng Hát Ha-lê-lu-gia

Bài số: 563

Chuông Giáng Sinh Ngân

Bài số: 565

Chúng Tôi Vua Từ Miền Đông Xa Vời

Bài số: 566

Chúa Chí Ái

Bài số: 579

Chuyện Gô-gô-tha

Bài số: 581

Chúa Chết Vì Tôi

Bài số: 587

Chúa Sống Trong Tôi

Bài số: 594

Chúa Sẽ Đến

Bài số: 607

Chính Jêsus

Bài số: 625

Chúa Mong Bạn Quay Về

Bài số: 632

Chiên Lạc Trở Về

Bài số: 633

Chúa Cứu Tôi

Bài số: 641

Chúa Mãi Bên Ta

Bài số: 650

Chúa Đem An Vui Cho Tôi

Bài số: 652

Cuộc Sống Mới

Bài số: 657

Ca Khúc Tạ Ơn Và Tôn Vinh

Bài số: 677

Cảm Tạ Ơn Chúa

Bài số: 679

Công Việc Của Đức Chúa Trời

Bài số: 681

Chúa Jêsus Con Hứa Theo Ngài

Bài số: 692

Cầu Xin Cha Đổi Lòng

Bài số: 694

Cần Jêsus Hơn

Bài số: 696

Chỉ Tin Cậy Chúa

Bài số: 722

Chỉ Có Jêsus

Bài số: 729

Copyright © 2011-2021