Giải thích từ ngữ

B

Bìa của Bánh Trường Sanh

Bánh Trường Sanh

Bài số: 29
XEM BẢN NHẠC   1. Bánh trường sanh xin cấp phân, Jêsus chí n
Bìa của Bóng Xế Sắp Khuất

Bóng Xế Sắp Khuất

Bài số: 36
XEM BẢN NHẠC   1. Bóng xế sắp khuất non đoài nayCả hải v
Bìa của Bây Giờ Tôi Tin

Bây Giờ Tôi Tin

Bài số: 102
XEM BẢN NHẠC   1. Thương vì Vua tôi thân hình đẫm máu,Con T
Bìa của Biến Canh Lạ Thay

Biến Canh Lạ Thay

Bài số: 132
XEM BẢN NHẠC   1. Rồi đây Cứu Chúa từ từng trời cao tái
Bìa của Bao Cường Quốc Còn Đâu?

Bao Cường Quốc Còn Đâu?

Bài số: 147
XEM BẢN NHẠC   1. Bao cường quốc, vương bá ngũ đại châuX
Bìa của Biết Nhiều Hơn Về Jesus

Biết Nhiều Hơn Về Jesus

Bài số: 246
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyền ngày càng tường minh Jêsus thêmCao
Bìa của Báo Tin Lành

Báo Tin Lành

Bài số: 329
XEM BẢN NHẠC   1. Người đời ham vui trong thế gian, Thần h
Bìa của Buổi Mai Rực Rỡ

Buổi Mai Rực Rỡ

Bài số: 331
XEM BẢN NHẠC   1. Buổi mai rực rỡ của ngày soiCòn đâu đ
Bìa của Bất Dạ Thành

Bất Dạ Thành

Bài số: 339
XEM BẢN NHẠC   1. Tại miền kia, nơi chẳng hề tối,Là nơi
Bìa của Bao Nhiêu Hồn Chưa Thoát Ly Ma Quyền

Bao Nhiêu Hồn Chưa Thoát Ly Ma Quyền

Bài số: 353
XEM BẢN NHẠC   1. Bao nhiêu hồn đồng bào còn chưa thoát ly
Bìa của Bạn Đứng Phía Nào?

Bạn Đứng Phía Nào?

Bài số: 379
XEM BẢN NHẠC   Duy một cửa vô thiên đàngMà chia hai phía r
Bìa của Báp Têm Trong Jesus

Báp Têm Trong Jesus

Bài số: 397
XEM BẢN NHẠC   1. Đồng chịu Báp-têm, chết trong JêsusLòng
Bìa của Báo Tin Lành

Báo Tin Lành

Bài số: 473
XEM BẢN NHẠC   1. Người đời ham vui trong thế gian, Thần h
Bìa của Bình Yên Rất Phước

Bình Yên Rất Phước

Bài số: 477
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng thật khôn kể phước, phước bởi na
Bìa của Bài Ca Vĩnh Cửu

Bài Ca Vĩnh Cửu

Bài số: 511
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyền cùng dâng lên Ngài bài thần caTụng
Bìa của Bài Ca Máng Cỏ

Bài Ca Máng Cỏ

Bài số: 556
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa Thánh giáng sinh nơi máng chiên cô đ
Bìa của Bình An Cho Loài Người

Bình An Cho Loài Người

Bài số: 574
XEM BẢN NHẠC   1. Hòa bình dưới đất hỉ hân cho người
Bìa của Bóng Tối Sẽ Qua Khi Bình Minh Đến

Bóng Tối Sẽ Qua Khi Bình Minh Đến

Bài số: 611
XEM BẢN NHẠC   1. Mừng vui ca hát lên hỡi người khách nơi
Bìa của Bạn Dành Chỗ Cho Jêsus Chưa?

Bạn Dành Chỗ Cho Jêsus Chưa?

Bài số: 622
XEM BẢN NHẠC   1. Bạn ơi dành chỗ cho Jêsus chưa? Ô kìa Ng
Bìa của Bài Ca Cứu Chuộc

Bài Ca Cứu Chuộc

Bài số: 649
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa đã cứu từ nay đời tôi tự do thoá
Bìa của Bài Ca Cảm Tạ

Bài Ca Cảm Tạ

Bài số: 676
XEM BẢN NHẠC   1. Tạ ơn Cha trên thiên đàng ngời cao chói s
Bìa của Ban Mai

Ban Mai

Bài số: 723
XEM BẢN NHẠC   1. Có bao lần bầu trời u ám,mây sầu giăng
Bìa của Bình An Trong Thung Lũng

Bình An Trong Thung Lũng

Bài số: 730
XEM BẢN NHẠC   1. Dù nhiều lúc nghe mỏi mệt,lòng kiên nhẫ
Bìa của Bên Kia Bóng Mờ

Bên Kia Bóng Mờ

Bài số: 735
XEM BẢN NHẠC   1. Trong những phiền ưu ta, hào quang Chúa soi
Bìa của Bàn Tay Mang Dấu Đinh

Bàn Tay Mang Dấu Đinh

Bài số: 737
XEM BẢN NHẠC   1. Bạn thân mến! đừng ngã lòng khi giông t
Bìa của Bình An Trong Jêsus

Bình An Trong Jêsus

Bài số: 767
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng bạn chưa từng được thái an?Gặp gi
Bìa của Bài Ca Tâm Linh

Bài Ca Tâm Linh

Bài số: 781
XEM BẢN NHẠC   1. Cầu xin Thiên Chúa chí ái phủ kín lòng,B
Bìa của Buổi Mai Với Jêsus

Buổi Mai Với Jêsus

Bài số: 791
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi đi một mình vào nơi thanh vắngLúc sư
Bìa của Bên Chúa Nhân Hiền

Bên Chúa Nhân Hiền

Bài số: 797
XEM BẢN NHẠC   1. Nhiều khi cuộc đời vần xoay trời giông
Bìa của Bước Với Chúa Yêu Thương

Bước Với Chúa Yêu Thương

Bài số: 798
XEM BẢN NHẠC   1. Bước với Chúa yêu thương tôi đi muôn ph
Bìa của Bên Tôi Là Chúa Jêsus

Bên Tôi Là Chúa Jêsus

Bài số: 802
XEM BẢN NHẠC   1. Một người bạn đường thân mật. Một b
Bìa của Bài Ca Phục Hưng

Bài Ca Phục Hưng

Bài số: 832
XEM BẢN NHẠC   1. Mọi công tác xin phục hưngCầu xin Cha tỏ
Bìa của Biết Jêsus Và Truyền Bá Danh Ngài

Biết Jêsus Và Truyền Bá Danh Ngài

Bài số: 841
XEM BẢN NHẠC   Yêu Jêsus, hiến dâng thân cho NgàiYêu Jêsus,
Bìa của Báp-têm, Sống Đời Sống Mới

Báp-têm, Sống Đời Sống Mới

Bài số: 881
XEM BẢN NHẠC   1. Hát vui mừng ngợi ca Chúa luôn đêm ngàyM
Bìa của Báp-têm Trong Danh Chúa

Báp-têm Trong Danh Chúa

Bài số: 882
XEM BẢN NHẠC   1. Từ ngày có Chúa, tôi vui mừng sinh ra trong
Bìa của Bên Kia Hoàng Hôn

Bên Kia Hoàng Hôn

Bài số: 888
XEM BẢN NHẠC   1. Hoàng hôn buông khắp nơiÔ bình minh sáng tư