Giải thích từ ngữ

A

Bìa của Ai Tuyệt Vọng

Ai Tuyệt Vọng

Bài số: 286
XEM BẢN NHẠC   1. Ai tuyệt vọng thống tâm kia, gần xa trong
Bìa của Ai Đó Khoác Bạch Y Rỡ Ràng

Ai Đó Khoác Bạch Y Rỡ Ràng

Bài số: 335
XEM BẢN NHẠC   1. Ai đó khoác bạch y rỡ ràngNhân số dư v
Bìa của Ai Giảng Tin Lành?

Ai Giảng Tin Lành?

Bài số: 361
XEM BẢN NHẠC   1. Đồng bào thiểu số ở nơi non xanhCần đư
Bìa của Anh Cầu Xin Gì?

Anh Cầu Xin Gì?

Bài số: 709
XEM BẢN NHẠC   1. Khi tia sáng ban mai xuyên màn đêm,anh xin Ch
Bìa của An Bình Trong Chúa

An Bình Trong Chúa

Bài số: 763
XEM BẢN NHẠC   Sống an bình nhờ nương tay Chúa phủ bao,Th
Bìa của An Tâm Bên Chúa

An Tâm Bên Chúa

Bài số: 824
XEM BẢN NHẠC   1. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên T
Bìa của Anh Nghe Không

Anh Nghe Không

Bài số: 894
XEM BẢN NHẠC   1. Ðêm suy tư nghe tiếng than quanh mình,Hồn ng