Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 2/4
Bài số: 163
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

1. Đêm Nô-ên tưng bừng này đêm Giê-xu ra đời,
một đêm đông lạnh lùng tại Bết-lê-hem xưa.
Tiếng sứ thánh hát vang bài ca tôn vinh Con Trời
lìa bỏ ngôi thiên đàng xuống thế gian ô tội.

Điệp khúc:
Giê-xu ôi, bởi sao Ngài quyết giáng xuống thế gian này?
Đành nằm trong chuồng chiên tăm tối?
Ôi! cao sâu thay ơn trời, bởi muốn cứu rỗi nhân loại mà Ngài vui lâm thế đêm nay.

2. Nơi thôn xa giữa đêm trường có mấy kẻ chăn bầy,
chợt khiếp kinh khi nhìn hào quang Chúa sáng bấy.
Tiếp sứ thánh nhủ khuyên này khá tiếp lấy Tin Lành,
là Chúa nay ra đời để cứu rỗi chúng sanh.

3. Nơi phương đông xa xôi kìa các bác sĩ lên đường,
vượt qua bao dặm trường tìm Giê-xu Chân Vương.
Vua Giu đa mới sinh, Ngài sinh ra nơi đâu nào?
Này tinh kim, một dược, nhũ hương đây dâng Ngài.

 

Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Giáng sinh   Hợp ca