Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 102
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

1. Vui ngợi khen Chiên Con. Vui ngợi khen Chiên Con.

Cùng ngợi khen Chiên Con. Cùng ngợi khen Chiên Con.

 

2. hiển thay Chiên Con. Vinh hiển thay Chiên Con.

Vinh hiển thay Chiên Con. Vinh hiển thay Chiên Con. Con.

 

3. Quyền năng Chiên Con. Ô! Quyền năng Chiên Con.

Ô! Quyền năng Chiên Con. Ô! Quyền năng Chiên Con.

 

4. xu là Chiên Con. Giê xu là Chiên Con.

Giê xu là Chiên Con. Giê xu là Chiên Con.

Những bài có cùng thể loại: Đồng ca   Ngợi khen Đấng Christ   1 câu