Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

V

Bìa của Vinh Danh Ngài

Vinh Danh Ngài

Bài số: 4
Bìa của Vinh Quang Thuộc Chúa

Vinh Quang Thuộc Chúa

Bài số: 10
Bìa của Vui Mừng Chúa Là Vua

Vui Mừng Chúa Là Vua

Bài số: 23
Bìa của Vui Mừng Tán Dương

Vui Mừng Tán Dương

Bài số: 24
Bìa của Vì Sao Tôi Ca Ngợi?

Vì Sao Tôi Ca Ngợi?

Bài số: 30
Bìa của Vua Muôn Vua

Vua Muôn Vua

Bài số: 63
Bìa của Vua Miền Đông

Vua Miền Đông

Bài số: 84
Bìa của Vì Jêsus Sống

Vì Jêsus Sống

Bài số: 120
Bìa của Vinh Diệu Chúa Phục Sinh

Vinh Diệu Chúa Phục Sinh

Bài số: 123
Bìa của Vui Mừng Ca Hát

Vui Mừng Ca Hát

Bài số: 160
Bìa của Vui Bên Chúa

Vui Bên Chúa

Bài số: 170
Bìa của Vững Tin Nơi Chúa

Vững Tin Nơi Chúa

Bài số: 198
Bìa của Vâng Theo Chúa

Vâng Theo Chúa

Bài số: 236
Bìa của Vầng Đá Muôn Đời

Vầng Đá Muôn Đời

Bài số: 251
Bìa của Về Nhà Chúa

Về Nhà Chúa

Bài số: 305
Bìa của Vẹn Lòng Trung Tín

Vẹn Lòng Trung Tín

Bài số: 328
Bìa của Vương Quốc Rạng Ngời

Vương Quốc Rạng Ngời

Bài số: 350
Bìa của Viên Ngọc Đẹp

Viên Ngọc Đẹp

Bài số: 367
Bìa của Vinh Danh Chúa

Vinh Danh Chúa

Bài số: 402
Bìa của Vinh Quang Trời

Vinh Quang Trời

Bài số: 412
Bìa của Vui Đón Tội Nhân

Vui Đón Tội Nhân

Bài số: 416
Bìa của Vì Tội Tôi

Vì Tội Tôi

Bài số: 439
Bìa của Về Gấp Lên

Về Gấp Lên

Bài số: 442
Bìa của Vinh Quang Rạng Ngời

Vinh Quang Rạng Ngời

Bài số: 469
Bìa của Vùng Đồi Xa Ấy

Vùng Đồi Xa Ấy

Bài số: 497
Bìa của Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

Bài số: 497