Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

V

Vinh Danh Ngài

Bài số: 4

Vinh Quang Thuộc Chúa

Bài số: 10

Vui Mừng Chúa Là Vua

Bài số: 23

Vui Mừng Tán Dương

Bài số: 24

Vì Sao Tôi Ca Ngợi?

Bài số: 30

Vua Muôn Vua

Bài số: 63

Vua Miền Đông

Bài số: 84

Vì Jêsus Sống

Bài số: 120

Vinh Diệu Chúa Phục Sinh

Bài số: 123

Vui Mừng Ca Hát

Bài số: 160

Vui Bên Chúa

Bài số: 170

Vững Tin Nơi Chúa

Bài số: 198

Vâng Theo Chúa

Bài số: 236

Vầng Đá Muôn Đời

Bài số: 251

Về Nhà Chúa

Bài số: 305

Vẹn Lòng Trung Tín

Bài số: 328

Vương Quốc Rạng Ngời

Bài số: 350

Viên Ngọc Đẹp

Bài số: 367

Vinh Danh Chúa

Bài số: 402

Vinh Quang Trời

Bài số: 412

Vui Đón Tội Nhân

Bài số: 416

Vì Tội Tôi

Bài số: 439

Về Gấp Lên

Bài số: 442

Vinh Quang Rạng Ngời

Bài số: 469

Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

Bài số: 508

Copyright © 2011-2021