Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

T

Thánh Vương Ngự Lai

Bài số: 2

Tôn Vinh Chân Thần

Bài số: 3

Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay

Bài số: 6

Tâm Hồn Ca Ngợi

Bài số: 7

Tôn Vinh Ba Ngôi

Bài số: 8

Toàn Thế Giới Ca Ngợi

Bài số: 12

Tụng Ngợi Thánh Đế

Bài số: 13

Thánh Chúa Thành Tín

Bài số: 16

Thánh Chúa Siêu Việt

Bài số: 18

Tôn Ngợi Đấng Tạo Hóa

Bài số: 21

Tình Yêu Chúa

Bài số: 22

Tung Hô Danh Chúa

Bài số: 26

Tôn Vinh Chúa Tôi

Bài số: 32

Tình Yêu Jêsus

Bài số: 47

Tôi Không Thể Biết

Bài số: 48

Tôn Vinh Vua Jêsus

Bài số: 52

Tôn Cao Danh Chúa

Bài số: 54

Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

Bài số: 57

Thiên Binh Vang Tiếng Hát

Bài số: 64

Trong Máng Chiên

Bài số: 70

Tiếng Hát Thiên Binh

Bài số: 85

Tình Yêu Thiên Chúa

Bài số: 86

Tình Chúa Bao La

Bài số: 96

Trên Đỉnh Ô-li-ve

Bài số: 99

Trên Đồi Cao

Bài số: 111

Trên Đường Em-mau

Bài số: 117

Tôn Vinh Jêsus

Bài số: 122

Tia Sáng Ban Mai

Bài số: 130

Thần Yên Ủi

Bài số: 131

Thánh Linh Dẫn Dắt

Bài số: 132

Thánh Linh Ngự Vào Lòng

Bài số: 135

Thần Linh Cảm Hóa

Bài số: 138

Thánh Linh Hằng Sống

Bài số: 139

Trước Cửa Tâm Hồn

Bài số: 141

Tiếng Chúa Gọi

Bài số: 142

Thoát Chốn Tội Tình

Bài số: 145

Tiếng Chuông Lòng

Bài số: 148

Tiếng Hát Của Tôi

Bài số: 152

Tâm Hồn Yên Ninh

Bài số: 153

Tay Chúa Nắm Tôi

Bài số: 155

Trong Tay Chúa

Bài số: 166

Tôn Vinh Cha

Bài số: 175

Tình Thương Cứu Chúa

Bài số: 184

Thỏa Vui Thuộc Chúa

Bài số: 192

Tình Yêu Muôn Đời

Bài số: 199

Từ Nay Thuộc Chúa

Bài số: 200

Thà Có Jêsus

Bài số: 202

Thưa Với Jêsus

Bài số: 208

Tôn Vinh Chúa Chí Tôn

Bài số: 212

Tâm Hồn Bùng Cháy

Bài số: 214

Tận Hiến

Bài số: 217

Tiếng Chúa Hướng Dẫn

Bài số: 218

Theo Ý Chúa

Bài số: 219

Theo Ý Cha

Bài số: 229

Tận Hiến Cho Chúa

Bài số: 234

Tất Cả Cho Jêsus

Bài số: 237

Trông Mong Thiên Ân

Bài số: 238

Tâm Hồn Trong Trắng

Bài số: 247

Tin Cậy Vâng Lời

Bài số: 255

Tôi Biết Đấng Tôi Tin

Bài số: 256

Tin Cậy Chúa Jêsus

Bài số: 261

Trao Cho Chúa

Bài số: 263

Trước Rạng Đông

Bài số: 291

Tội Lỗi Cất Xa

Bài số: 300

Trên Đồi Hoàng Hôn

Bài số: 309

Tình Yêu Vững Bền

Bài số: 313

Tiến Bước Với Chúa

Bài số: 316

Thắng Nhờ Đức Tin

Bài số: 319

Tinh Binh Jêsus

Bài số: 321

Tinh Binh Thập Tự

Bài số: 323

Tại Trận Tiền

Bài số: 325

Trung, Thành, Tín, Nghĩa

Bài số: 326

Triều Thiên Vinh Hiển

Bài số: 338

Tiệc Thánh

Bài số: 370

Thập Tự Xưa

Bài số: 374

Từ Lúc Được Cứu

Bài số: 405

Tình Yêu Trời

Bài số: 409

Tôi Không Cô Đơn

Bài số: 410

Tận Trong Tâm Hồn

Bài số: 411

Tâm Linh Trong Trắng

Bài số: 421

Trở Về

Bài số: 438

Tiếng Chúa

Bài số: 440

Tôn Thờ Cha Thánh

Bài số: 452

Thành Kính Ca Ngợi

Bài số: 458

Tôn Vinh Danh Chúa

Bài số: 460

Trong Giây Phút Này

Bài số: 465

Tình Yêu Muôn Thu

Bài số: 473

Thi Thiên 86

Bài số: 475

Tiếng Gõ Cửa

Bài số: 489

Thi Thiên 90

Bài số: 494

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Bài số: 495

Từ Vùng Đồi Xa Ấy

Bài số: 502

Tôn Vinh

Bài số: 505

Copyright © 2011-2021