Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

T

Bìa của Thánh Vương Ngự Lai

Thánh Vương Ngự Lai

Bài số: 2
Bìa của Tôn Vinh Chân Thần

Tôn Vinh Chân Thần

Bài số: 3
Bìa của Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay

Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay

Bài số: 6
Bìa của Tâm Hồn Ca Ngợi

Tâm Hồn Ca Ngợi

Bài số: 7
Bìa của Tôn Vinh Ba Ngôi

Tôn Vinh Ba Ngôi

Bài số: 8
Bìa của Toàn Thế Giới Ca Ngợi

Toàn Thế Giới Ca Ngợi

Bài số: 12
Bìa của Tụng Ngợi Thánh Đế

Tụng Ngợi Thánh Đế

Bài số: 13
Bìa của Thánh Chúa Thành Tín

Thánh Chúa Thành Tín

Bài số: 16
Bìa của Thánh Chúa Siêu Việt

Thánh Chúa Siêu Việt

Bài số: 18
Bìa của Tôn Ngợi Đấng Tạo Hóa

Tôn Ngợi Đấng Tạo Hóa

Bài số: 21
Bìa của Tình Yêu Chúa

Tình Yêu Chúa

Bài số: 22
Bìa của Tung Hô Danh Chúa

Tung Hô Danh Chúa

Bài số: 26
Bìa của Tôn Vinh Chúa Tôi

Tôn Vinh Chúa Tôi

Bài số: 32
Bìa của Tình Yêu Jêsus

Tình Yêu Jêsus

Bài số: 47
Bìa của Tôi Không Thể Biết

Tôi Không Thể Biết

Bài số: 48
Bìa của Tôn Vinh Vua Jêsus

Tôn Vinh Vua Jêsus

Bài số: 52
Bìa của Tôn Cao Danh Chúa

Tôn Cao Danh Chúa

Bài số: 54
Bìa của Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

Bài số: 57
Bìa của Thiên Binh Vang Tiếng Hát

Thiên Binh Vang Tiếng Hát

Bài số: 64
Bìa của Trong Máng Chiên

Trong Máng Chiên

Bài số: 70
Bìa của Tiếng Hát Thiên Binh

Tiếng Hát Thiên Binh

Bài số: 85
Bìa của Tình Yêu Thiên Chúa

Tình Yêu Thiên Chúa

Bài số: 86
Bìa của Tình Chúa Bao La

Tình Chúa Bao La

Bài số: 96
Bìa của Trên Đỉnh Ô-li-ve

Trên Đỉnh Ô-li-ve

Bài số: 99
Bìa của Trên Đồi Cao

Trên Đồi Cao

Bài số: 111
Bìa của Trên Đường Em-mau

Trên Đường Em-mau

Bài số: 117
Bìa của Tôn Vinh Jêsus

Tôn Vinh Jêsus

Bài số: 122
Bìa của Tia Sáng Ban Mai

Tia Sáng Ban Mai

Bài số: 130
Bìa của Thần Yên Ủi

Thần Yên Ủi

Bài số: 131
Bìa của Thánh Linh Dẫn Dắt

Thánh Linh Dẫn Dắt

Bài số: 132
Bìa của Thánh Linh Ngự Vào Lòng

Thánh Linh Ngự Vào Lòng

Bài số: 135
Bìa của Thần Linh Cảm Hóa

Thần Linh Cảm Hóa

Bài số: 138
Bìa của Thánh Linh Hằng Sống

Thánh Linh Hằng Sống

Bài số: 139
Bìa của Trước Cửa Tâm Hồn

Trước Cửa Tâm Hồn

Bài số: 141
Bìa của Tiếng Chúa Gọi

Tiếng Chúa Gọi

Bài số: 142
Bìa của Thoát Chốn Tội Tình

Thoát Chốn Tội Tình

Bài số: 145
Bìa của Tiếng Chuông Lòng

Tiếng Chuông Lòng

Bài số: 148
Bìa của Tiếng Hát Của Tôi

Tiếng Hát Của Tôi

Bài số: 152
Bìa của Tâm Hồn Yên Ninh

Tâm Hồn Yên Ninh

Bài số: 153
Bìa của Tay Chúa Nắm Tôi

Tay Chúa Nắm Tôi

Bài số: 155
Bìa của Trong Tay Chúa

Trong Tay Chúa

Bài số: 166
Bìa của Tôn Vinh Cha

Tôn Vinh Cha

Bài số: 175
Bìa của Tình Thương Cứu Chúa

Tình Thương Cứu Chúa

Bài số: 184
Bìa của Thỏa Vui Thuộc Chúa

Thỏa Vui Thuộc Chúa

Bài số: 192
Bìa của Tình Yêu Muôn Đời

Tình Yêu Muôn Đời

Bài số: 199
Bìa của Từ Nay Thuộc Chúa

Từ Nay Thuộc Chúa

Bài số: 200
Bìa của Thà Có Jêsus

Thà Có Jêsus

Bài số: 202
Bìa của Thưa Với Jêsus

Thưa Với Jêsus

Bài số: 208
Bìa của Tôn Vinh Chúa Chí Tôn

Tôn Vinh Chúa Chí Tôn

Bài số: 212
Bìa của Tâm Hồn Bùng Cháy

Tâm Hồn Bùng Cháy

Bài số: 214
Bìa của Tận Hiến

Tận Hiến

Bài số: 217
Bìa của Tiếng Chúa Hướng Dẫn

Tiếng Chúa Hướng Dẫn

Bài số: 218
Bìa của Theo Ý Chúa

Theo Ý Chúa

Bài số: 219
Bìa của Theo Ý Cha

Theo Ý Cha

Bài số: 229
Bìa của Tận Hiến Cho Chúa

Tận Hiến Cho Chúa

Bài số: 234
Bìa của Tất Cả Cho Jêsus

Tất Cả Cho Jêsus

Bài số: 237
Bìa của Trông Mong Thiên Ân

Trông Mong Thiên Ân

Bài số: 238
Bìa của Tâm Hồn Trong Trắng

Tâm Hồn Trong Trắng

Bài số: 247
Bìa của Tin Cậy Vâng Lời

Tin Cậy Vâng Lời

Bài số: 255
Bìa của Tôi Biết Đấng Tôi Tin

Tôi Biết Đấng Tôi Tin

Bài số: 256
Bìa của Tin Cậy Chúa Jêsus

Tin Cậy Chúa Jêsus

Bài số: 261
Bìa của Trao Cho Chúa

Trao Cho Chúa

Bài số: 263
Bìa của Trước Rạng Đông

Trước Rạng Đông

Bài số: 291
Bìa của Tội Lỗi Cất Xa

Tội Lỗi Cất Xa

Bài số: 300
Bìa của Trên Đồi Hoàng Hôn

Trên Đồi Hoàng Hôn

Bài số: 309
Bìa của Tình Yêu Vững Bền

Tình Yêu Vững Bền

Bài số: 313
Bìa của Tiến Bước Với Chúa

Tiến Bước Với Chúa

Bài số: 316
Bìa của Thắng Nhờ Đức Tin

Thắng Nhờ Đức Tin

Bài số: 319
Bìa của Tinh Binh Jêsus

Tinh Binh Jêsus

Bài số: 321
Bìa của Tinh Binh Thập Tự

Tinh Binh Thập Tự

Bài số: 323
Bìa của Tại Trận Tiền

Tại Trận Tiền

Bài số: 325
Bìa của Trung, Thành, Tín, Nghĩa

Trung, Thành, Tín, Nghĩa

Bài số: 326
Bìa của Triều Thiên Vinh Hiển

Triều Thiên Vinh Hiển

Bài số: 338
Bìa của Tiệc Thánh

Tiệc Thánh

Bài số: 370
Bìa của Thập Tự Xưa

Thập Tự Xưa

Bài số: 374
Bìa của Từ Lúc Được Cứu

Từ Lúc Được Cứu

Bài số: 405
Bìa của Tình Yêu Trời

Tình Yêu Trời

Bài số: 409
Bìa của Tôi Không Cô Đơn

Tôi Không Cô Đơn

Bài số: 410
Bìa của Tận Trong Tâm Hồn

Tận Trong Tâm Hồn

Bài số: 411
Bìa của Tâm Linh Trong Trắng

Tâm Linh Trong Trắng

Bài số: 421
Bìa của Trở Về

Trở Về

Bài số: 438
Bìa của Tiếng Chúa

Tiếng Chúa

Bài số: 440
Bìa của Tôn Thờ Cha Thánh

Tôn Thờ Cha Thánh

Bài số: 452
Bìa của Thành Kính Ca Ngợi

Thành Kính Ca Ngợi

Bài số: 458
Bìa của Tôn Vinh Danh Chúa

Tôn Vinh Danh Chúa

Bài số: 460
Bìa của Trong Giây Phút Này

Trong Giây Phút Này

Bài số: 465
Bìa của Tình Yêu Muôn Thu

Tình Yêu Muôn Thu

Bài số: 473
Bìa của Thi Thiên 86

Thi Thiên 86

Bài số: 475
Bìa của Tiếng Gõ Cửa

Tiếng Gõ Cửa

Bài số: 489
Bìa của Thi Thiên 90

Thi Thiên 90

Bài số: 494
Bìa của Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Bài số: 495
Bìa của Tôn Vinh

Tôn Vinh

Bài số: 497