Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

K

Khúc Hát Tâm Linh

Bài số: 42

Khúc Ca Mang Danh Jêsus

Bài số: 49

Kỷ Nguyên Thanh Bình

Bài số: 68

Không Chổ Trong Quán

Bài số: 73

Không Ai Khác

Bài số: 91

Kìa Chúa Đến!

Bài số: 126

Khi Jêsus Ngự Vào Lòng

Bài số: 172

Khi Chúa Vô Lòng

Bài số: 228

Khát Khao Dòng Nước

Bài số: 242

Khi Chúa Chinh Phục Tôi

Bài số: 248

Không Ai Bằng Chúa

Bài số: 267

Khi Bình Minh Đến

Bài số: 330

Khi Ban Mai Đến

Bài số: 334

Khúc Thiên Ca

Bài số: 348

Khúc Tình Ca Ngày Cưới

Bài số: 371

Khi Jêsus Qua

Bài số: 407

Khi Chúa Yên Lặng Nhìn

Bài số: 490

Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa

Bài số: 492

Copyright © 2011-2021