Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Được Chúa Yêu
Nhịp: 4/4
Bài số: 806
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir
Concert

Lời Bài Hát  


1. Ấy bởi Cứu Chúa yêu tôi 

Hy sinh huyết báu tuôn rơi
Ai hay Chúa gánh đau thương chỉ do tội tôi
Ấy bởi ác uế trong tôi
Không phương thoát ly ma vương
Quanh tôi biết bao bi thương của cuộc đời trần
Điệp Khúc:
Ô Vua Giê-xu là Cứu Chúa
Trong Giê-xu tôi được giải cứu
Yêu tôi Giê-xu đã chết thế
Đền chuộc tội tôi.
2. Nhớ mãi bữa ấy Gô-tha
Âm u khiếp kinh bao quanh
Cô đơn Chúa cam hy sinh chỉ do tội tôi
Ấy thống khổ với thương đau
Ai hay Chúa thương nhân gian
Gai chông giáo đâm thân tan, hy sinh thân vàng.

 

 

Copyright © 2012-2022