Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Chúa Dẫn Đưa
Nhịp: 2/4
Bài số: 763
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Sống an bình nhờ nương tay Chúa phủ bao,Thỏa vui luôn vì tình yêu Chúa ngất cao,Hãy dâng đời hầu việc Jesus khắp nơi,Dắt đưa người vào nguồn sống mới đẹp tươi. 

 

Copyright © 2012-2022