Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Chúa Dẫn Đưa
Nhịp: 4/4
Bài số: 754
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Cầu xin Ngài đưa con theo lối đi 

Suốt chặng đường lữ thứ cô quạnh
Lòng run sợ nhưng tin nơi sức thiêng
Xin nắm chắc con trong tình yêu.
Lời đầy linh quyền, Lời đầy năng quyền
Nuôi tâm con luôn luôn no nê
Nuôi linh hồn chẳng khi nào vơi.
2. Cầu xin dòng pha lê khơi chảy tuôn
Nước từ trời chữa muôn bệnh tình
Dìu trọn đường quanh co theo đám mây
Theo ánh lửa cháy soi đường đi.
Hùng mạnh trong Ngài, Hùng mạnh trong Ngài
Che nâng con trong tay vô song
Chúa là nguồn sức lực đời con.
3. Hồi chân lần đi trong nơi khó nguy
Chúa cho lòng bối rối an bình
Thù địch càng ngăm đe trong bóng đêm
Xin dẫn lối con về nhà Cha.
Bài ca khen ngợi, bài ca khen ngợi
Con hân hoan tôn vinh danh Cha
Con ca ngợi chúc tôn Ngài luôn.

 

 

Copyright © 2012-2022