Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Lance Latham
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 4/4
Bài số: 729
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Cuộc đời đem cho tôi bao nhiêu đắng cay lo buồn, 

lòng thường chán chường, tội tình chất trong hồn.
Một mình mang bao nhiêu sầu thương đến tan nát lòng;
đang chết mất bỗng tôi gặp Chúa Jêsus.

Điệp khúc:
Jêsus là Chúa rịt lành lòng vỡ,
trong tay Ngài tôi sống vui tươi.
Bao nhiêu gánh nặng sẽ biến nên ơn lành
khi tôi nhìn biết Chúa bên mình.

2. Ngài làm đầy lòng tôi bao nhiêu ước mơ êm đềm,
và từng nỗi niềm Ngài nhận biết sâu nhiệm.
Ngài làm tràn lòng tôi tình yêu thiết tha vững bền;
nguồn vui sống trong tôi chỉ có Jêsus.

3. Cuộc đời tôi trào dâng yêu thương, đức tin, hy vọng,
đẹp như lửa hồng, lửa hồng ấm êm lòng.
Cuộc đời bình an không chi phân rẽ tôi khỏi Ngài;
người yêu dấu bên tôi chỉ có Jêsus.

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022