Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Trương Văn Xê
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 3/4
Bài số: 559
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Chúa là ngọn đèn soi trong thế gian  

và nối nhịp cầu thượng thiên xuống dương trần.
Chúa Jêsus giáng sinh ngay trong đêm nay,
mau cùng nhau chúc mừng và đến hát ca tôn thờ Vua.

Điệp khúc:
Đêm Chúa giáng sinh hát vang muôn bài ca
cho thế nhân vui thái bình.

2. Chúa vào đời vì thương yêu chúng ta.
Ngài xuống làm người cùng chia sớt vui buồn.
Chúa đến với những ai đang mang ưu tư tuyệt vọng
trong khó nghèo, Ngài đến cảm thông cho trần gian.

3. Ánh lửa hồng từ Thiên Chúa giáng sinh,
truyền khắp hồng trần cùng sưởi ấm cho người.
Chúa đến với chúng ta ngay trong đêm nay,
xoa dịu bao nỗi lòng, Ngài cất giá băng trong đời ta.

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022