Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 6/4
Bài số: 36
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Bóng xế sắp khuất non đoài nay
Cả hải võ trông an tịnh thay
Đèn trời kia tinh tú nhấp nháy
Chúc tán hoan ca Chúa nhân ái
Thảy tôn vinh Ngài.
Điệp Khúc:
Thánh thay, thánh thay, thánh thay
Chúa duy tôn rày!
Bao hàm trên trời tột phương đất
Thiên địa nhân cùng hoà thanh hát
Chúa tể vạn quân!
2. Giữa cảnh sắc dưới khung trời cao
Chỗ Chúa ở tốt tươi dường bao
Cầu Ngài họp bầy chiên ngơ ngáo
Ẵm mãi trong tay để chỉ giáo
Chẳng xa khi nào.
3. Giữa lúc tối tăm đêm quạnh hiu
Chúa ẵm chúng tôi trong tình yêu
Vượt trời cao ngàn sao lấp lánh
Chốn hiển vinh do ân điển thánh
Chúa Cha nhân lành.
4. Lúc sắp tách bước xa trần gian
Thảy thảy ánh trăng, sao đều tan
Nguyện được trông ban mai tươi sáng
Bóng tối tăm kia bỗng tiêu tán
Sống trên thiên đàng.

 

 

Copyright © 2012-2022