Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ân Điển
Nhịp: 3/2
Bài số: 307
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Ân điển cứu rỗi sâu rộng lạ lùng 

Chuộc tôi vốn đứa gian hung
Trước tôi đui, nay sáng do Chiên Con
Ngày xưa mất, hôm nay còn.
2. Ân điển trước khiến tôi sợ tội hình
Rồi sau dứt mối tâm kinh
Nhớ xưa khi tôi mới tin thiên ân
Lòng được thỏa vui vô ngần.
3. Nghìn cảnh bẫy lưới, tai ương, gian lao
Từng vượt hết tôi không nao
Ấy do thiên ân dắt đưa khương an
Dìu tôi bước lên thiên đàng.
4. Lời hứa Chúa khiến hy vọng đầy tràn
Đều cao quý Chúa vui ban
Chúa luôn che tôi giống như khiên, can
Phần tôi chính Chúa Thiên đàng.
5. Kìa, mắt sắp nhắm, tim hầu ngừng rày
Đời hay chết chấm dứt ngay
Ắt tôi tươi vui hát câu khương an
Nghìn thu sống trên Thiên Đàng.

 

 

Copyright © 2012-2022