Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 422
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CHÚA CÓ THỂ…

1. Ngài là Giê-xu dẫy đầy năng quyền.

Ngài dẹp tan bao nhiêu lo âu trong lòng con.

Mọi sự ren rối đang chắn lối con

đều tan nhanh theo cơn gió bởi tay toàn năng.

 

Điệp khúc:

Chúa có thể làm hơn cả trông chờ.

Chúa ban cho con vượt qua ý tưởng con cầu xin.

Chúa có thể làm hơn con mong đợi.

Nguyện thánh ý Chúa khiến con được đẹp hơn.

 

2. Lòng thường băn khoăn Chúa ơi đâu rồi?

Này đường con theo Cha bóng tối bỗng dường phủ giăng.

Lòng đang đau đớn Chúa có thấu chăng?

Xin Cha nghiêng tai nghe tiếng của con cầu xin.

 

Copyright © 2012-2022