Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 409
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

 

CHÚA BAN BÌNH AN


Nhiều khi giông tố đang vây kín lấy tâm hồn con đây.
Ôi! Jêsus ơi! Lắng nghe lời con.
Sầu đau tan biến khi con biết đến dâng trình lên Chúa.
Xin đến bên con đỡ nâng tâm hồn.

Nguyện xin Thiên Chúa hãy đến, đến sống mãi trong lòng con.
Xóa đi lo buồn, cất bao tội ô.
Nguyện Cha nhân ái đoái đến chính lúc chúng con thành tâm
đến bên chân Ngài, hiến dâng tâm hồn.

Copyright © 2012-2022