Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 231
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

CHÚA ĐÃ ĐẾN

1. Chúa đã đến cho tôi được sống thoả vui, an bình đời đời.

Chúa đã đến cho tôi được thấy Nước Cha trên trời tuyệt vời.

Chúa đã đến đem niềm vui tới, Chúa đã đến cho đời tôi nay sống trong phước ân tràn tuôn.

Cất tiếng hát ca ngợi khen Chúa, tung hô danh Giê-xu quyền năng.

Đấng đã đến cho lòng tôi nay thấy an vui.

Sẽ mãi mãi tôn ngợi Thiên Chúa trong trái tim tôi không quên.

Chúa đã đến cho đời tôi nay an bình.

 

2. Chúa đã đến xoá tan sầu khổ, đắng cay, đau buồn đời này.

Thế giới hỡi, hãy vang lời hát chúc tôn Giê xu là Vua.

Chúa đã đến đem niềm tin mới,

Chúa đã đến mang tình yêu thương đến cho thế nhân lầm than.

Khá cất bước quay về bên Chúa,

kêu xin Cha nhân từ thương xót.

Cứu Chúa hỡi, xin Ngài thay đổi chính tâm con.

Nếu có Chúa, cuộc đời anh sẽ thơ thái, an vui muôn đời.

Hãy bước đến tin nhận Cứu Chúa Giê-xu.

 

Copyright © 2012-2022