Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 346
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

 1. Lòng tôi hôm nay vui Cứu Chúa ôi
Lòng tôi hôm nay vui hát vang trời
Lòng tôi hôm nay vui Cứu Chúa ôi
Chúa sống lại vinh quang rồi

2. Đồi Gô-tha năm xưa Chúa đóng đinh
Ngài mang bao đau thương trên thập hình
Đồi Gô-tha năm xưa đã chứng minh
Chúa yêu người quên thân mình

3. Ngài hy sinh cho tôi, chết thế tôi
Ngài hy sinh cho anh với bao người
Lòng yêu thương bao la huyết thắm rơi
Gánh muôn tội thay bao người

4. Mồ chôn Giê-xu không đóng kín luôn
Mồ kia sau ba hôm vang tin mừng
Trời bình minh chim muông hót véo von
Chúa sống lại, vui tưng bừng

5. Cười lên đi ai ơi, cất tiếng vui
Cười lên đi ai ơi, hát vang trời
Cười lên đi ai ơi, cất tiếng vui
Chúa sống lại vinh quang rồi

 

Copyright © 2012-2022