Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 333
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

Nơi Gô-tha Chúa chết thay vì con
Ban ơn thiêng tha thứ bao tội con
Từ ngôi cao sang Ngài đã xuống dương trần
Tìm con, cứu con, yêu con

Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con
Ban cho con sức mới trong Ngài luôn
Lòng con yêu Chúa, lòng con mãi yêu Ngài
Vì Ngài đã yêu thương con

Điệp Khúc:
Cha nhân ái, sống trong Ngài ngập tràn thỏa vui
Chúa đưa con, Ngài hằng dắt con vào niềm an thái
Ngài luôn dẫn lối
Dẫu đường đời còn nhiếu khó khăn
Bước theo Ngài lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng

 

Những bài có cùng thể loại: Video  

Copyright © 2012-2022