Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 332
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

 1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua
Con đường nào Ngài ra pháp trường
Mão gai nào hằn lên đau đớn
Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai
Đau thương nào phủ kín tâm tư
Đường thập giá Ngài dành cho con

Điệp Khúc:
Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài
Xin cho con cùng vác với Ngài
Thập giá trên đường đời con đi
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài
Xin cho con cùng chết với Ngài
Để được sống với Ngài vinh quang

2. Giê-xu đã đền tội chết thế cho con
Đinh nhọn nào còn loang máu đào
Sỉ nhục nào còn vương trên má
Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương
Bao roi đòn hằn vết thê lương
Ngài chịu chết đền tội cho con

 

Copyright © 2012-2022