Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 306
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

 1. Ngày nào lạc lối bước đi lẻ loi
Đường đời đầy giông tố vây quanh
Miệt mài chìm đắm giữa muôn ô tội
Nào biết Chúa đang khuyên mời
Chờ tôi quay gót phiêu du

Trở về Ngài xóa hết bao tội tôi
Nhọc nhằn Ngài đã gánh thay tôi
Đường trần giờ có Chúa bên tôi rồi
Ngài dẫn dắt tôi trọn đời
Hạnh phúc thỏa vui bình an
Nhớ Chúa trên đồi xưa gánh thay tội tôi
Ngài mang khổ hình
Tôi nhờ ơn cứu chuộc đó mà thay đổi đời sống
Lòng hằng ngợi khen Chúa
Giê-xu Ngài vẫn thiết tha đợi ai
Mệt nhọc và nặng gánh trên vai

Tìm về cùng Chúa để ăn năn tội
Ngài sẽ thứ tha cho bạn
Còn có nỗi vui nào hơn

Trở về cùng Chúa với ơn tha tội
Bạn sẽ hưởng bao ơn lành
Đời sống Chúa ban bình an

 

Copyright © 2012-2022