Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 249
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

1. Tôi sống vui khi tôi tìm ra ánh sáng cho đời
Từ ngày Chúa đến trong tâm hồn vang tiếng ca
Trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp?
Giữa khó nguy đầy cám dỗ phủ vây quanh mình

Điệp Khúc:
Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi có Giê-xu
Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn
Trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp
Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời

2. Tôi sống vui khi tôi nhìn lên Vua thánh trên trời
Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau
Vui biết bao lúc tấm hồn tôi hào quang tỏa sáng
Mỗi phút giây đường tôi đi Chúa luôn đi cùng

 

Copyright © 2012-2022