Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 208
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

1. Tuy lối đi còn tối sương mù giăng
Chân bước đi sợ lún trong bùn nhơ
Tôi vẫn nương nhờ nơi Chúa, thưa với Cha mọi gian nan
Khẩn xin ơn thiêng dìu dắt bước trên đời

Điệp Khúc:
Giê-xu luôn ngày đêm dắt chăn
Dắt đến suối ngọt xanh cỏ non
Chúa nhân từ vẫn bên cạnh tôi mãi
Ôi ơn thiêng tràn tuôn láng lai
Nhắc đến Chúa lòng con biết ơn
Suốt cuộc đời, mãi muôn đời yêu Ngài

2. Tôi bước đi mình lẻ loi sầu đau
Nước mắt rơi, bạn hữu đã lìa xa
Giê-xu bên cạnh an ủi, ôm bế tôi Ngài lau ráo
Hết nước mắt sầu, Giê-xu đó bạn hiền

 

Copyright © 2012-2022