Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Bình An, Vui Vẻ
Nhịp: 4/4
Bài số: 170
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

 

1. Nhiều khi cuộc đời vần xoay trời giông tố
Xác thân lao đao bước trên đường xa
Hồn linh dịu dàng về nương dựa nơi Chúa
Vững tâm dầu bên ngoài gió mưa gào.

Điệp Khúc:
Lòng thật bình yên, nương bóng Chúa nhân hiền
Nơi đầy yêu mến, hồn tôi ấm êm
Lòng thật bình yên được bên Chúa nhân hiền
Một mình bên Chúa chẳng vương ưu phiền.

2.Dù trời mịt mù đầy mây thật đen tối
Dẫu cho gian nguy đuổi theo kịp tôi
Lòng tin từng dặm đường xa Ngài đi với
Nắm tay dắt tôi mọi bước trong đời.

3. Ngài ban cho tôi đầy năng lực tươi mới
Giúp tôi đi qua thế gian buồn vui
Rồi tôi được nhìn Ngài vô cùng vinh hiển
Lúc tôi nghỉ yên cạnh Chúa nhân hiền.

 

 

Copyright © 2012-2022